Health surveillance from 1.1.2015

  • 26.02.2015 - 26.02.2015 | Trenčín | Slovensko
Target group: managers employer authorized staff in the care of OHS OHS manager, community health workers, etc ..

Program:

  • Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci
  • Pracovná zdravotná služba a výkon zdravotného dohľadu – možnosti zabezpečenia výkonu
  • Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby
  • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a lekársky posudok
  • Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác 

POZVÁNKA

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Web: www.tn.sopk.sk

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary