Harmonized standards in June 2018

In the Official Journal of the EU were to June 2018 published the following titles and references of harmonized standards:

  • Sdělení Komise 2018/C 209/05 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES;

  • Sdělení Komise 2018/C 209/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh;

  • Sdělení Komise 2018/C 209/03 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS;

  • Sdělení Komise 2018/C 209/02 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 , rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES , nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ;

  • Sdělení Komise 2018/C 209/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary