Harmonized standards in October 2017

In the Official Journal of the EU were to October 2017 published the following titles and references of harmonized standards:

  • Sdělení Komise 2017/C 344/01 v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků;

  • Sdělení Komise 2017/C 344/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody a směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES

 

Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011:

Sdělení Komise 2017/C 343/06 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

 

Oprava:

  • sdělení Komise 2017/C 362/06 v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků.

Portál ZÁKONY a NORMY »

  • autor:
  • INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
 

Latest Classifieds

Branch Dictionary