Harmonized standards in July 2018

In the Official Journal of the EU were to July 2018 published the following titles and references of harmonized standards:

  • Sdělení Komise 2018/C 246/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility;

  • Sdělení Komise 2018/C 246/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody a směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES.

 

Latest Classifieds

Branch Dictionary