Harmonized standards in August 2018

In the Official Journal of the EU were to August 2018 published the following titles and references of harmonized standards:

  • Sdělení Komise 2018/C 282/01 v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS* o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků;

  • Sdělení Komise 2018/C 282/02 v rámci provádění Směrnice evropského parlamentu a rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček;

  • Sdělení Komise 2018/C 282/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.

    * Již není platné, Datum konce platnosti: 20/04/2018; Zrušeno a nahrazeno Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.

    Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011:

  • Sdělení Komise 2018/C 281/04 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

  • autor:
  • INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
 

Branch Dictionary