Harmonized standards in April 2018

In the Official Journal of the EU were to April 2018 published the following titles and references of harmonized standards:

  • Sdělení Komise 2018/C 118/05 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES o spotřebičích plynných paliv.
  • autor:
  • INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
 

Latest Classifieds

Branch Dictionary