• Home
 • Features
 • HAHN Automation introduces its complete portfolio focused on innovation and energy efficiency

HAHN Automation introduces its complete portfolio focused on innovation and energy efficiency

HAHN Automation introduces its complete portfolio focused on innovation and energy efficiency

Group HAHN Automation, a specialist in innovative, high-tech and energy-saving solutions primarily represents its entire portfolio of its products and innovation, with a particular focus on energy efficiency.

Sféry působnosti HAHN Automation můžeme rozdělit do 3 hlavních oblastí: robotika, technologie temperace a chlazení, automatizace montážních a kontrolních procesů. V každé z těchto oblasti dbá na zvyšování konkurenceschopnosti svých zákazníků z řad výrobních podniků,  ať již ve formě optimalizace procesu, zkracování výrobního cyklu, snižování zmetkovitosti, či snižování, v poslední době tolik skloňované, energetické náročnosti výroby.

Jako zkušený vývojář a výrobce odnímačů vtoků, lineárních robotů a systémový integrátor nejnovějších robotických technologií všech předních výrobců víceosých průmyslových robotů, je společnost HAHN Automation dobře připravena na vyřešení jakéhokoli zadání.

Při realizaci projektů preferuje používání vlastních  standardizovaných komponent. Ať již mechanických dílů ze své rozsáhlé, po dobu dvaceti let budované databáze, či standardizovaných elektrorozvaděčů, tak  velkou základnu již hotových softwarových řešení. Do optimalizace a vytváření  vlastních standardizovaných částí investuje nemalé prostředky. Tento princip posléze zlevňuje přípravu a realizaci konkrétních zákaznických požadavků.

HAHN Automation dbá na vysokou kvalitu svých dodávek a proto i nadále klade důraz, na rozdíl od řady svých konkurentů, na umístění výroby do svých dvou evropských závodů v Německu a závodu v USA.

Do skupiny HAHN Automation byli v posledních letech začleněni významní výrobci manipulátorů s dlouholetými zkušenostmi: společnosti REMAK Maschinenbau a Geiger Handling System. Jednotlivé řady robotů těchto dvou společností byly, po začlenění do skupiny, sjednoceny a prošly inovačním procesem. Nyní je tak na trh nabízen ucelený sortiment lineárních robotů, který splní veškeré náročné požadavky na manipulaci.

Kompletní výrobní program lineárních robotů s důrazem na energetickou úsporu přinášející rychlou návratnost počáteční investice

HAHN moderní lineární roboty přesvědčují svojí vysokou dostupností a velmi rychlými časy odebírání. Bez problémů dokáží manipulovat až se 100kg. Všechny řady HAHN lineárních robotů mají jednoduché a lehce srozumitelné ovládací panely a kladou vysoký důraz na energetické úspory.

ProPickerZákladem nabídky tohoto výrobce s dlouholetou tradicí jsou zařízení pro vysokorychlostní odnímání vtoků, ať v pneumatické verzi pod označením SmartPicker nebo  servomotorické variantě ProPicker, která nabízí, díky možnosti paralelního pohybu se vstřikolisem, potenciál pro zkrácení doby cyklu, při současném snížení spotřeby energie díky vysoce efektivním servomotorickým pohonům. Díky servomotorům je tuto řadu možno, kromě jednoduchého odebírání vtoků, použít také pro komplexní odebírací funkce.

Nabídka pokračuje řadou SmartLine, která se profiluje jako nákladově efektivní řešení pro standardní úlohy typu „odeber a odlož“ kolem vstřikolisů. Tyto servomotorické lineární roboty SmartLine se standardizovanými délkami os a definovanou řadou opcí  manipulují s hmotností do 10 kg.

Prémiovou je pak řada ProLine, která se vyznačuje vysokým výkonem, robustní konstrukcí, velmi intuitivním uživatelským rozhraním a energeticky úsporným režimem. ProLine roboty jsou dostupné v pěti velikostech a díky jejich nosnosti až do 100 kg jsou vhodné pro vstřikolisy s uzavíratelnou silou až 30000kN.

Veškeré roboty HAHN Automation jsou vybaveny vysoce moderním ovládacím panelem RMP (Robot Mobile Panel). Tento ovládací panel s barevným dotykovým displejem a joystickem nabízí velmi jednoduché ovládání s množstvím grafických emblémů a srozumitelné programování.

ProLine s RMP ovládacím panelem 
ProLine  s RMP ovládacím panelem 

Poslední trendem, na který se HAHN zaměřuje, je snižování energetické náročnosti. Díky následujícím třem hlavním inovacím dokáže ve srovnání s konvenčními zařízeními, zejména u velkých robotů, dosáhnout pozoruhodných energetických úspor, a to až o 40%, což v praxi znamená návratnost počáteční investice v rámci několika měsíců.

-       Optimalizace programu: Díky snižování rychlosti a dynamiky pohybu lineárních robotů v prostoru mimo vstřikolis dokáží HAHN roboty snižovat energetické požadavky. Tato optimalizace je k dispozici jako programové makro pro všechny lineární roboty HAHN s RMP ovládáním.

-       Zpětné využití energie: Pro roboty ProLine byl vyvinut optimální systém zpětného využití energie. Všechny napájecí moduly z řady ACOPOSmulti nabízejí možnost rekuperace brzdné energie. V tomto případě není kinetická energie přeměňována při brzdění na teplo, ale na elektrickou energii, která je zpětně navracena do systému. S využitím tohoto integrovaného systému rekuperační brzdné energie se elegantně šetří životní prostředí a dosahuje se snížení nákladů až o 80% oproti použití s brzdnými odpory.

-       Snížení spotřeby energie: Spotřeba energie lineárních robotů může být výrazně  snížena také díky snížení vazebního proudu při držení zdvihu vertikální osy Y. Snížení vazebního  proudu  je dosaženo tím, že držení  osy Y je podporováno pneumaticky. Spotřeba vzduchu na nosné síly je téměř nulová. Podpora je realizována prostřednictvím uzavřeného systému zásobníku stlačeného vzduchu a pneumatických pístů. Při pohybu osy Y směrem dolů je do zásobníku přes píst akumulována energie, která se posléze využije jak pro držení osy, tak i pro následný pohyb směrem nahoru. Tlak v systému je sledován pomocí pneumaticko-elektrického převodníku. Srovnávací měření s konvenčními zařízeními, zejména na velkých manipulátorech, potvrzuje pozoruhodnou úsporu elektrické energie až o 40%.

Také na poli temperace je HAHN zkušeným vývojářem, inovátorem a sériovým výrobcem zařízení pro plastikářský a gumárenský průmysl.


Temperační zařízení HAHN Automation vykazují nejlepší hodnoty energetické efektivity

 

Interní srovnávací měření potvrdilo, že nová generace ProTemp temperačních zařízení, kterou společnost HAHN Automation uvedla v roce 2011 na trh, dosahuje nejlepších hodnot energetické efektivity ve srovnání s konkurencí.

Tento výsledek je založen na revoluční modernizaci této řady ve formě použití nových vícestupňových odstředivých čerpadel, která ve spojení s rychlým a přesným mikroprocesorovým řízením umožňují optimální tepelný tok a tím zajišťují kratší dobu cyklu a zvýšení efektivity.

Vedle toho mají, tato zmodernizovaná temperační zařízení, již ve standardu integrované měření průtoku a tlaku a jsou vybaveny novým ovládacím panelem s 4,3“ barevný dotykovým displejem, pomocí kterého lze centrálně kontrolovat až 6 temperačních jednotek.

V provozu může tato nová generace zařízení pracovat až do teploty vody 150°C a při okolní teplotě do 60°C. Řada ProTemp může být, díky svému flexibilnímu modulárnímu montážnímu systému, snadno přizpůsobena potřebám zákazníka. Konstrukčně je nabízena jako samostatná jednotka nebo tzv. dvojče.

Nová generace ProTemp 
Nová generace ProTemp 

***

ProTemp ovládací panel 
ProTemp ovládací panel 

Další optimalizaci výrobního procesu lze dosáhnout u řady plastových dílů také pomocí pulsní temperace. HAHN Automation má na tomto poli dlouholeté zkušenosti a přínosy jejího zařízení PulseTemp potvrzují výsledky implementace u řady spokojených zákazníků.

Základem tohoto řešení temperace je možnost regulovat samostatně jednotlivé chladící okruhy formy, které mohou být nastaveny na rozdílné teploty, a kde průtok vody není na rozdíl od konvenčních temperačních zařízení kontinuální, ale je řízen na základě potřeby. Optimální teploty teplonosného média je pak dosahováno pomocí mixování teplé a studené vody.

Hlavními přínosy této technologie jsou mj. vyšší výkonnost dosažená pomocí snížení doby cyklu (až o 30%), energetická úspora, snížení zmetkovitosti, lepší kontrola prostřednictvím integrovaného průtoku a měření teploty u každého okruhu.

PulseTemp je nabízen ve dvou variantách. Varianta PulseTemp RPT100 je koncipována jako zařízení “vše v jednom” a je určena pro menší vstřikolisy a jejich formy. Tato jednotka, až se šesti individuálně řízenými chladícími okruhy, je již vybavena temperačním zařízením, které je spolu s PulseTemp ovládacím panelem  integrováno do jednoho kompaktního zařízení s moderním designem.

Varianta PulseTemp RPT200 je ideální pro střední a velké formy vstřikovacích lisů. Automaticky lze kontrolovat maximálně 72 chladicích okruhů, až se 6ti temperačními zařízeními. Řada  RPT200 je, ve standardu, vybavena rozhraním pro vstřikovací stroje, temperační zařízení, chladící jednotky a je dodávána spolu s komfortním dotykovým displejem.

PulseTemp bloky 
PulseTemp bloky 

Optimálním doplňkem existující řady temperačních zařízení v portfoliu HAHN Automation jsou  SmartCool chladící zařízení. Robustní a výkonná odstředivá čerpadla, nerezové a dobře izolované nádrže vody zajišťují vysoký výkon.

HAHN Automation zkušený partner pro automatizaci montážních a kontrolních procesů.

Poslední z výčtu hlavních  kompetencí skupiny HAHN Automation jsou komplexní dodávky automatizačních řešení montážních a kontrolních procesů. Nabídka zahrnuje řešení od manuálních pracovišť až po plně automatizované linky.

Firma HAHN Automation je dlouholetým partnerem vedoucích firem zabývajících se zpracováním elastomerů. Její zkušenosti pokrývají celý výrobní proces výroby tlumičů a těsnění, počínaje automatickým vulkanizačním lisem přes další zpracování, montáž až k procesům kontroly. Společnost má jedinečné postavení ve vývoji procesu a sériové automatizaci suchého plnění hydraulických ložisek. Tato technologie je, již po celé roky, úspěšně využívána v průmyslu.

Také automatizovaná montáž kovových dílů patří k hlavním úkolům, které se uplatňují téměř při každém použití. Již mnoho let je firma HAHN Automation zastoupena jako lídr na trhu při automatické předmontáži a koncové montáži turbodmychadel do osobních automobilů. Dalším příkladem jsou komplexní montážní linky na výrobu závěsných kování pro nábytek a krabic zásuvek. Přitom se dosahuje výrobních časů 1,5s na výrobek. Specialitou společnosti jsou automatizované linky vyznačující se enormní flexibilitou pracovního spektra.

Samozřejmostí je také automatizace výroby dílů a spojovacích prvků z plastu. Četnými příklady realizací jsou montážní linky pro olejové vany, kryty ventilů, čelní kryty a pláště termostatů.

Automatizace založená na MasterCell koncepci

V roce 2005 přišel HAHN na trh s inteligentní a hospodárnou koncepcí buněk MasterCell, která umožňuje široké spektrum využití. Z rastru 900, 1100, 1400, 1800 a 2400 mm pak vyplývá řada variant. Koncepce MasterCell  může být použita jak pro  automatizované jednotlivé pracoviště s manuálním zakládáním a vykládáním, tak i v kombinaci s technologicky náročnými automatickými provozy. Pro maximální flexibilitu je každá buňka MasterCell vybavena vlastním řízením a obslužným pultem.

Mezi klíčové vlastnosti patří: standardizovaný stavebnicový princip, standardizované schéma ovládání, jednoduchá manipulace a obsluha, ergonomické uspořádání, vysoká kvalita, vysoká disponibilita, krátké dodací lhůty, velká úspornost, pružný stupeň automatizace, design na přání zákazníka.

V MasterCell se uplatňují moderní roboty i špičkové technologie montážní a zkušební techniky, které umožňují realizovat náročné montážní a kontrolní procesy.

Existuje-li požadavek použití různých periferních zařízení pro různé výrobky, je zde možnost rychlé a efektivní výměny specifické výbavy pro daný produkt. Nadto je možno buňku MasterCell, při výrobních změnách, velmi jednoduše přestěhovat k jinému stroji.

Pro automatizaci procesů v čistých prostorech pak HAHN Automation nabízí variantu MasterCell CleanRoom, která díky použití komponentů a materiálů výhradně vhodných pro čisté prostory může být klasifikována až po třídu čistých prostor 5 dle ISO 14 644-1.

MasterCell koncept v praxi 
MasterCell koncept v praxi 

 

Skupina HAHN Automation                                                                                                            

Založení:  1. června 1992 v Rheinböllenu, Německu

Silné stránky: automatizace montážních a kontrolních procesů, vývoj a sériová výroba lineárních robotů, chladících a temperačních zařízení pro plastikářský a gumárenský průmysl

Do skupiny integrovány: REMAK Maschinenbau GmbH a Geiger Handling Systems AG.

Výrobní závody: Německo (Rheinböllen a Reinheim), Švýcarsko a USA

Regionální centra: Česká republika, Turecko, Kostarika

Zaměstnanci: cca 380 celosvětově

Kontakt :

HAHN Automation, s.r.o.
Klostermannova 1000,  250 82 Úvaly | tel. +420 281 012 572 | info@hahnautomation.com | www.hahnautomation.com

 • autor:
 • Ing. Šárka Ošťádalová


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary