• Home
  • Features
  • FREEDOM is a MachineLOG IT - knowledge and service support machines and tools, Part 3

FREEDOM is a MachineLOG IT - knowledge and service support machines and tools, Part 3

FREEDOM is a MachineLOG IT - knowledge and service support machines and tools, Part 3

This system can provide better and easier support for technicians can also provide information for managers arranged through the administration interface in real time. The fully replaces paper and enables centralized dispatch enter and track data from the maintenance or repair of instruments.

Servisní dotazy „knowledge-base“

Modul servisní dotazy je podstatná část systému MachineLOG IT. Jedná se o semi-automatické shromažďování informací o nehodách a problémech v návaznosti na řešení. Popis problému a řešení lze navázat na další stroje. Tedy pokud na jednom stroji vyřeším problém, je potenciál toho, že když se objevil jednou, může se objevit i podruhé a v tu chvíli jednoduše navážu toto řešení na všechny stroje, kde je potenciál problému. Tím je zaručeno sdílení informací mezi servisními techniky.

Díky víceuživatelskému přístupu, je možné tento problém/postup skrýt, resp. nezobrazovat neproškolenému uživateli.
 

MachineLOG IT - servisní dotazy 
  

Řešení lze provázat i na více katalogů najednou a to nejen na „celý katalog“ tedy obecně, ale i na jednotlivou kapitolu.
 

MachineLOG IT - servisní dotazy 
  

Při editaci manuálu, nebo řešeného problému se tyto linky neztrácí, ale zůstávají v platnosti a proto lze jednoduše udržet aktuální znalostní databázi provázanou tam, kde jí servisní technici potřebují a to z jednoho místa centrálně.

Zadávání problému je možné jak pomocí „TAGů“ tedy krátkých předdefinovaných slovních spojení (tyto lze automaticky překládat) tak i pomocí volného popisu a fotodokumentace.

Výhoda TAGů je jejich jednoduchá prohledatelnost (logická návaznost na statistiku) a jednoduchá překladatelnost. Obrázek je univerzální a slovní popis lze přeložit v centrále do dalších jazyků pomocí překladatelů buď preventivně – předem, nebo ad-hoc na základě požadavku zahraničního partnera na řešení problémů.
 

MachineLOG IT - servisní dotazy 
  

Na otázku lze odpovědět přímo ze systému a tím se i potenciální komunikace o problému a jeho řešení stává centrálně dohledatelnou pro další techniky a to včetně časové osy řešení. K zobrazení komunikace a zadávání detailů, které si pro řešení centrála vyžádá, nepotřebuje technik na místě (u klienta) nic dalšího, než tablet. Není potřeba dodatečný fotoaparát, kamera, nebo notebook. Zcela postačující je jedno zařízení.

Navíc může servisní technik těžit z výhody vícestupňového přístupu a podívat se do dokumentace, která není pro klienta, nebo jen proškolenou obsluhu přístupná. Jinak řečeno, technik výrobce má k dispozici více informací, než jen obsluha klienta.
 

MachineLOG IT - servisní dotazy 
  

Systém umožňuje filtrovat informace jak podle typu poruchy, tak podle libovolného tagu. Tyto informace nemusí zadávat technik na místě, ale je možné je dodatečně vkládat z centrály po vyčistění a zjednodušení řešení. Mimo jiné je možné na dotaz propojit již existující řešení a tím rozšířit funkčnost a účinnost odpovědí i mimo shodné stroje, které však můžou vykazovat stejné poruchy a logicky i shodné řešení.
 

Ukázka zadání problému, dokumentace problému a jeho řešení
 

MachineLOG IT - ukázka zadání problému 
  


Zápis z opravy - servisní zásah
 

MachineLOG IT - zápis z opravy 
  

Řešení:

Vyměnit čidla, vyčistit kanály, a výsledek jsou shodné výlisky.
 

Zápis řešení viz zde:
 

MachineLOG IT - zápis řešení 
  

Všimněte si, že systém počítá i s možností externích odkazů, protože ne vše lze mít pod kontrolou a pokud je nutné přidat odkaz na externího dodavatele řešení, nebo obecně na postup, který je mimo interní databázi, pak je možné použít externí link na webové stránky – viz odkaz na Asaclean.

Mimo jiné lze už při odpovědi definovat, komu je odpověď určena – tím se omezuje dosah specifických řešení pro korektní uživatele.
 

Další výhody a možnosti systému MachineLOG IT
 

Grafy a umístění strojů a přístrojů

MachineLOG IT - grafy a umístění strojů a přístrojů 
  


Přínosy nasazení systému MachineLOG IT

• Snadná dostupnost kompletní, aktuální, schválené dokumentace výrobků, či parametrů na operátorském stanovišti kdekoliv, kdykoliv, odkudkoliv

• Zefektivnění výrobního procesu a optimalizace návaznosti výrobních operací od přijetí objednávky až po expedici výrobků včetně údržby

• Podpora výrobních procesů dle ISO

• Nahrazení průvodní papírové výrobní/servisní dokumentace elektronickou formou

• Centrální technologických parametrů lisovacích nástrojů s návazností na stroje a možností sdílet parametry mezi firmami při předání výroby

• On-line detailní přehled o rozpracovaných zakázkách, přehled o ukončených operacích

• Zjednodušení práce obsluhy strojů (papírové průvodky nahrazeny elektronickou formou). Snadné odvádění výroby přímo na pracovišti vstřikolisu

• Možnost dohledání technologických dat včetně zodpovědných osob, podílejících se na konkrétní zakázce. Sledování je možné jak přes lisovnu, tak i přes nástrojárnu

• On-line monitorování přihlášených osob na pracovišti

• Dokladování výroby a výrobních postupů pro potřeby auditů. Automatická tvorba elektronického záznamu o zakázce (rodokmen šarže), protokoly

• Správa proškolených uživatelů na výrobní operace

• Okamžitá signalizace přerušení výroby – automatické zasílání upozornění odpovědným osobám

• Automatické vedení elektronických provozních deníků, správa údržby

• Úspora časových zdrojů, mimo jiné na režijních časech při vykazování výroby. Rychlé a přesné odvádění výroby.

• Automatické upozorňování definovaných osob o blížícím se konci zakázky pro včasné zahájení přípravných prací na další zakázce (příprava materiálu, temperování nové formy)

• Otevřené API umožňuje propojit systém MachineLOG IT s libovolným účetním programem


www.jansvoboda.cz

  • autor:
  • JAN SVOBODA s.r.o.
  • JAN SVOBODA s.r.o.

    JAN SVOBODA s.r.o.

    Complex deliveries of semi-finished products for molds for plastics, tools for molding plastics and light metals, machine tools, tempering equipment, temperature regulators.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary