Forum practical maintenance

  • 13.03.2018 - 14.03.2018 | Bratislava | Slovensko
The conference is held for six years.

Dvojdňová akcia spája vyše 200 technických manažérov a pracovníkov v oblasti údržby, ktorí sa prídu učiť a inšpirovať od rečníkov aj medzi sebou navzájom. Na výbere rečníkov sme si dali aj tento rok veľmi záležať, aby vám predstavili ich jedinečnú kultúru, unikátny obraz o systéme údržby a analýze činnosti ich údržby.

Konferencia je miestom obohacovania vzájomných vzťahov a nových obchodných partnerstiev, aby ste sa lepšie pripravili na svoje osobné aj profesné výzvy. Večer je spestrený vždy iným netradičným programom a neformálnou diskusiou.

Druhý deň začína panelovou diskusiou s rečníkmi a fórum končí exkurziou vo výrobnom podniku.

Súčasťou akcie je výstava odborných partnerov, ktorí si pripravujú svoje novinky.

Viac informácií »

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary