• Home
  • Workshops
  • Expected development of the automotive industry in the Czech Republic and Central Europe | Conference

Expected development of the automotive industry in the Czech Republic and Central Europe | Conference

  • 21.10.2015 - 21.10.2015 | Brno | Česko
ZAP SR cordially invite you to a conference on the theme "Expected development of the automotive industry in the Czech Republic and Central Europe."

Ciežom konferencie je vzájomná výmena skúseností a názorov predstavitežov výrobcov vozidiel, výrobcov dielov a príslušenstva, ekonómov, odborníkov a zástupcov podnikov, ktorí sa podiežajú na rozvoji automobilového priemyslu.

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

21. október 2015, Brno, CZ

hotel Holiday Inn | www.konference.org


Hlavné tématické okruhy konferencie:

  • Skúsenosti a názory predstavitežov automobilového priemyslu
  • Stratégie výrobcov a dodávatežov v automobilovom priemysle
  • Riadenie kvality, výkonnosti a rizík v automobilovom priemysle
  • Riadenie dodávatežsko-odberatežského reazca
  • Optimalizácia výrobných nákladov v automobilovom priemysle
  • Spolupráca výrobcov, dodávatežov a podporných spoločností v automobilovom priemysle

Konferencia bude tlmočená do anglického jazyka.

PROGRAM
Program (pdf)

Pre členov ZAP SR je zvýhodnená cena účastníckeho poplatku.

Kontakt: mandelik@konference.org
www.konference.org

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary