• Home
  • News
  • Euromap warns of slow-down following “unusually long” boom

Euromap warns of slow-down following “unusually long” boom

  • 29.06.2018

The European association for plastics and rubber machinery manufacturers, Europmap, has warned of possible slow-down in orders despite expecting a strong 2018.

„V dohľadnej dobe zatiaľ nevieme presne určiť, kedy sa pretrvávajúci rast spomalí. Na základe pozitívnych ukazovateľov u európskych výrobcov, očakáva v tomto roku Euromap nárast o 2% v oblasti predaja strojov na spracovanie plastov a gumy,“ ako sa uvádza v správe z 15. júna 2018.

Podľa asociácie, tento súčasný dlhodobo priaznivý stav bude mať napriek tomu aj negatívny dopad, napr. dlhé dodacie lehoty. Ďalším neuralgickým bodom bude, že niektoré spoločnosti majú už teraz problém nájsť skúsených pracovníkov. Asociácia varuje pred spomalením hospodárskeho rastu, ktorý je v dôsledku týchto skutočností veľmi reálny.

Podľa Euromapu vzrástla v roku 2017 produkcia strojov na plasty a gumu v globálnom merítku asi o 4%, z väčšej časti vďaka čínskym výrobcom. Oproti krízovému roku 2009 sa v minulom roku vyrobilo o 180 % viac strojov. Nový prezident asociácie Luciano Anceschi zdôraznil potrebu úzkej spolupráce na európskej úrovni, ktorá je pre výrobcov strojov veľmi dôležitá.

  • autor:
  • red.