• Home
  • News
  • Environment minister thanks for supporting the legislative intent

Environment minister thanks for supporting the legislative intent

  • 06.09.2013

The company ENVI-PAK received 2 July 2013 thanks from the Minister of the Environment for a position on the legislative intent of the law on waste.

Minister Peter Žiga vyjadril potešenie, že oprávnená organizácia ENVI-PAK považuje predložený zámer za proeurópsky a proreformne orientovaný a že hodnotíme pozitívne zmeny, ktoré prináša, napríklad princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, zrušenie Recyklačného fondu a tiež návrh riešenia financovania triedeného zberu v obciach. Minister sa poďakoval spoločnosti ENVI-PAK za aktívnu účasť na diskusiách k zákonu ako aj za pripomienky, ktoré sme predložili v rámci pripomienkového konania.

www.envipak.sk

  • autor:
  • ENVI-PAK, a.s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary