Priemerné mesačné ceny granulátov plastov

Aktuálne ceny primárnych plastov v strednej Európe. Graf vývoja cien jednotlivých typov materiálov, komodít i technických polymérov. História vývoja cien už od roku 2006.

Priemerné ceny plastov v strednej Európe - september 2021

Typ polyméru Priemerná cena
€/kg
Zmena voči
pred. mes.
Zmena voči
pred. roku

HDPE vstrekovací typ

1.58
 • price-down
 • 5.06 %
 • price-up
 • 59.8 %

HDPE vyfukovací typ

1.55
 • price-down
 • 4.52 %
 • price-up
 • 49.7 %

LDPE vstrekovací typ

1.88
 • price-down
 • 6.40 %
 • price-up
 • 81.4 %

LDPE fóliový typ

1.83
 • price-down
 • 1.25 %
 • price-up
 • 89 %

LLDPE standard

1.86
 • price-up
 • 0.75 %
 • price-up
 • 84.5 %

PP homo

1.87
 • price-up
 • 0.63 %
 • price-up
 • 75.6 %

PP blok

2.00
 • price-up
 • 2.74 %
 • price-up
 • 75.1 %

PP random

2.01
 • price-down
 • 0.39 %
 • price-up
 • 68.3 %

PET vyfukovanie fliaš

1.16
 • price-up
 • 1.26 %
 • price-up
 • 58.2 %

PS HIPS

1.95
 • price-down
 • 0.07 %
 • price-up
 • 50.5 %

PS GPPS

1.82
 • price-down
 • 2.19 %
 • price-up
 • 53.7 %

PA 6 (natural)

2.87
 • price-up
 • 0.53 %
 • price-up
 • 19.9 %

PA 66 (natural)

4.33
 • price-down
 • 0.57 %
 • price-up
 • 33.7 %

ABS (natural)

3.17
 • price-down
 • 3.59 %
 • price-up
 • 95.8 %

SAN transparent

3.24
 • price-up
 • 9.14 %
 • price-up
 • 58.3 %

PMMA transparent

3.83
 • price-down
 • 0.07 %
 • price-up
 • 38.1 %

POM (natural)

3.42
 • price-up
 • 9.39 %
 • price-up
 • 86.9 %

PC transparent

3.99
 • price-up
 • 0.31 %
 • price-up
 • 61.1 %
Ceny plastov poskytuje Plastech.pl

 


Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov. 
  


 

Plastixx  -  vývoj cien termoplastov ako celku.

 

PIE Polymer Prices

 


Plastixx ST
 - vývoj cien štandardných plastov.

 

Plastixx ST

 


Plastixx TT
 - vývoj cien technických plastov.

Plastixx TT


Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002,  čo predstavuje 1000 bodov.  
 


Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu  "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci. 

 

Najnovšie inzeráty