Effective assistant - special selection

  • 17.06.2015 - 17.06.2015 | Trenčín | Slovensko
The aim of the training to pass specific topics related to the work of the Secretariat. Topics are selected based on demand - topics on which most interested.

Cieľovou skupinou tréningu sú:

  • Asistentky, ktoré už majú skúsenosti s prácou na sekretariáte a nepotrebujú základy (postavenie sekretariátu vo firme, úloha asistentky, firemá korešpondencia).
  • Pre asistentky, ktoré chcú podrobnejšie prejsť vybrané oblasti (témy).
  • Asistentky, ktoré sú na novom pracovisku a zaujíma ich oblasť komunikácie a spoločenského protokolu.
  • Všetci tí, ktorí chcú zlepšiť svoje komunikačné zručnosti najmä vo vzťahu voči kolegom a nadriadeným, ktorých zaujíma spoločenský protokol a etiketa na pracovisku.


Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Web: www.tn.sopk.sk

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary