Effective and safe welding bituminous strip

Effective and safe welding bituminous strip

Where welding bituminous strip on flat roofs commonly used hazardous burners for propane, offers Swiss company Leister Technologies AG alternative in the form of hot air welding machine BITUMAT B2.

bitumat-horkovzdusny-svarovaci-automat-leister.jpg 
   Bitumat B2 – Teplovzdušný zvárací automat 

 

Kvalita zvaru je vždy závislá na troch základných veličinách. Prvá z nich je teplota. Pre každý materiál je nutné použiť takú teplotu, pri ktorej požadované miesto dostatočne plastifikuje, čo umožní spojenie zváraných častí, ale nie príliš vysokú teplotu, pôsobením ktorej sa materiál začne rozkladať a rapídne sa tak znižuje jeho trvanlivosť a izolačné vlastnosti. Použitím plameňa, ktorého teplota sa pohybuje až okolo 1500 stupňov, je náročné prehriať materiál tak, aby sme mali rovnomerne natavený povrch a nedochádzalo k prepaľovaniu materiálu.

Ďalšou veličinou je tlak. Podľa toho, akým tlakom pôsobíme na zváranú plochu, dochádza k spojeniu zváraných častí. Cieľom je pôsobiť na miesto zvaru rovnomerne, celoplošne a konštantným tlakom. V prípade ručného zvárania plameňom je plocha buď manuálne valcovaná alebo zašľapávaná, čo naozaj nezaručuje rovnaký výsledok v celej šírke zvaru.

Poslednou veličinou je rýchlosť. To je čas, počas ktorého pôsobíme danou teplotou a tlakom na miesto zvaru. Pokiaľ nemáme kontrolovanú teplotu ani tlak, je celá operácia omnoho náročnejšia a aj dlhšie trvá. Pre vytvorenie perfektného zvaru potrebujeme plynulo pôsobiť presnou teplotou a tlakom na zvárané miesto. Tu sa dostávajú ku slovu automatizované prístroje, ktoré vďaka svojej presnosti nahradia, zjednodušia a zefektívnia prácu na strechách.

 

BITUMAT B2

 

Pri zváraní moderných bitúmenových pásov je nutné prevariť minimálne 80mm preplátovania, čo kladie nemalé nároky na veľkosť trysky. Preto firma Leister vyvinula prístroj Bitumat B2, určený výhradne pre prácu s modifikovanými asfaltovými pásmi (SBS, APP). Bezplamenné zváranie týchto pásov pomocou zváracieho prístroja Bitumat B2 vyhovuje všetkým bezpečnostným, funkčným a estetickým požiadavkám. Vďaka plynule nastaviteľnej teplote a rýchlosti pri zváraní dosiahneme ideálny zvar za akýchkoľvek podmienok. Prístroj je vybavený tryskou a prítlačným kolesom v šírke 80/100mm, vďaka ktorým získame rovnomerný a esteticky perfektný zvar. Samotné prítlačné koleso automatu je vyvinuté tak, aby ho bolo možné vymeniť na streche za druhé koleso, ktoré zároveň slúži ako prídavné závažie v prednej časti prístroja. Bitumat B2 je vybavený aj otočným vodiacim držadlom, ktoré umožňuje manipuláciu po smere zvaru a aj opačne.

Celé zariadenie je vyrábané vo Švajčiarsku, a to len z originálnych komponentov firmy Leister. Vďaka dlhoročnej skúsenosti firmy Leister v oblasti zvárania izolácií a jej dlhodobej spolupráce s poprednými výrobcami izolačných materiálov, je možné Bitumat B2 nazvať ideálnym prostriedkom pre prácu na plochých strechách.

 

VÝHODY OPROTI ZVÁRANIU PLAMEŇOM

Aké sú teda výhody zvárania izolačných pásov pomocou zváracieho automatu v porovnaní s ručným zváraním?

V prvom rade sa jedná o kvalitu zvaru. Použitím automatu dosiahneme rovnakú kvalitu zvaru po celú dobu zvárania. Ďalšou veľkou výhodou je vysoká rýchlosť zvárania, čím ušetríme čas strávený na zákazke.

V prípade zvárania plochy, ktorá je na exponovanom mieste, oceníte perfektný vzhľad zvaru bez preliačení a veľkých prietokov. Zásadnou prednosťou však je bezpečnosť práce. Vďaka eliminácií otvoreného plameňa je možné zvárať bitúmenové izolácie v miestach s vysokými požiadavkami na bezpečnosť.

 

Kvalita zvaru v porovnaní so zvarom vytvoreným zváraním plameňom:

bitumat-svar-plamenbitumat-b2-svar
   PlameňBITUMAT B2

 

Z PRAXE ČESKEJ FIRMY

Vo firme Izolplast Zlín s r.o. s Bitumatom od Leister zavarili už cca 8000m2. Pre jeho zakúpenie sa rozhodli na základe zákazky, pri riešení ktorej nebolo možné použiť plameň a pokladal sa jednovrstvový bitúmenový pás. Majiteľ spoločnosti, pán Lubomil Daněček bol ochotný sa podeliť o svoje poznatky a skúsenosti. S Bitumatom zvládnu rýchlejšie zavariť zákazku, zvar je konštantne zavarený po celej dĺžke aj šírke a zároveň je aj zvarová húsenica vytlačovaná rovnomerne. Práca s Bitumatom je presnejšia, človek nemusí pracovať ani s horákom ani valcom. Ušetrí sa tak jeden ľudský faktor a výdaje za plyn. Navyše výrobca bitúmenových pásov je schopný dodať pás s obojstranným povrchom určeným pre zváranie teplovzdušným automatom. „Sú zákazky, kde je z bezpečnostných dôvodov zakázaná manipulácia s otvoreným ohňom a zároveň investor požaduje jednovrstvové bitúmenové pásy – potom je Bitumat ideálnym nástrojom,“ uzatvára Lubomil Daněček.

Bitumat-stresni-hydroizolace-leister.jpg 
   Bitumat B2 – Bezpečné a rýchle zváranie bitúmenových pásov   

***

bitumat-ploche-strechy-leister.jpg 
   Bitumat B2 – Jednoduchá manipulácia a čistá práca
 

 ***

tryska-na-bitumen.jpg 
   Triac AT ručný prístroj s tryskou optimalizovanou na bitumeny — Ideálny pre zváranie okrajov a detailov
 

 

  • autor:
  • Marek Záda, Weldplast ČR s.r.o. Lubomil Daněček, Izolplast Zlín spol. s r.o.
  • WELDPLAST

    WELDPLAST

    We are the exclusive distributor in the Czech Republic and Slovakia for products of the Swiss manufacturer Leister Technologies AG.

     You might also be interested 

Upcoming Events