• Home
  • News
  • Do you need plastic regrind or regranulate? For the company Green Moon s.r.o. that's no problem

Do you need plastic regrind or regranulate? For the company Green Moon s.r.o. that's no problem

The company Green Moon s.r.o. was founded in 2011. It provides comprehensive services in the field of waste management. It focuses on customers from the municipal and business spheres, on industrial enterprises and business chains.

Green Moon s.r.o je mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá využíva vedomosti a skúsenosti pracovníkov, ktorí už pôsobili v oblasti nakladania s odpadmi a spracovania plastov.

Spoločnosť sa špecializuje na recykláciu plastového odpadu, spracovanie a výrobu plastových drtí a regranulátov. Drvenie prebieha v čistom a suchom prostredí aby náš výsledný produkt vyhovoval kritériám našich zákazníkov. Regranulácia je ďalší stupeň výroby polotovarov, kedy prejdú plasty tepelnou úpravou, pričom je roztavený plast pretláčaný filtračnými zariadeniami. Výsledný produkt je regranulát, ktorý je zbavený všetkých nečistôt, ktoré sa nachádzajú v drtiach alebo materiáloch, ktoré vstupujú do regranulačnej linky. Drvenie a regranuláciu poskytujeme aj ako službu našim klientom.

  • autor:
  • Green Moon s.r.o.
  • Green Moon s.r.o

    Green Moon s.r.o

    Plastic regrind, plastic crushing, plastic waste recycling, plastic recycling, sale of plastic regrind and regranulates, plastic regranulation, purchase of plastics.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary