Decree on the details of the disposal of certain end-of-life products

Decree No. 16/2022 Coll. on the details of handling certain end-of-life products (divided effectiveness see §34), is an implementing regulation to Act No. 542/2020 Coll. on end-of-life products, which newly regulates waste management.

Vyhláška č. 16/2022 Sb. se týká elektrického a elektronického zařízení (elektrozařízení), baterií a akumulátorů, pneumatik a vozidel.

příloze č. 7 je uveden seznam vybraných technických norem stanovující standardy pro nakládání s odpadními elektrozařízeními a pro ověření, že zpracovatel odpadních elektrozařízení nakládá s odpadními elektrozařízeními v souladu se stanovenými technickými požadavky. Zvýšenou informovaností konečných uživatelů ohledně nakládání s výrobky s ukončenou životností, zlepšením a ověřováním vykazovaných evidencí těchto výrobků a zlepšením postupů při zpracování a dalším nakládání s výrobky s ukončenou životností by měla vyhláška č. 16/2022 Sb. cílit na zlepšení nakládání s výrobky s ukončenou životností a dosažení stanovených cílů zpětného odběru, recyklace a dalších způsobů využití.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary