Cybersecurity in the regions

  • 23.11.2021 - 23.11.2021 | online |
The National Cluster Association, the Technological Innovation Center, the Central European Metaclaster CEDEG, the Zlín Region, the Network Security Monitoring Cluster, SOPK and partners invite you to participate in a conference dedicated to practical recommendations and presentations of effective technical solutions:
  • Ako reagovať na aktuálne hrozby a zabezpečiť sa pred nimi?
  • S akými typmi hrozieb sa môžeme stretnúť v súčasnej fáze digitalizácie?
  • Potrebujete zabezpečiť firemné alebo úradné dáta v súlade s legislatívou GDPR?

To a oveľa viac sa dozviete v rámci volného pokračovania podujatí Kyberbezpečnosť v regiónoch.

Dátum  konania: 23. 11.2021 

Miesto konania: Technologické inovační centrum; Vavrečkova 5262, Zlín, (konferenčná sála)

Prezentujúci: NCA/CEDEG, vedenie Zlínskeho kraja a partnerských technologických firiem: ESET, ATOS, Proofpoint, AEC, Veracomp, ProID, ALEF/F5, Novicom, Axenta, TIS Partners a ďalší…

Konferencia Kyberbezpečnosť v regiónoch sa venuje praktickým odporúčaniam a prezentáciám progresívnych technologických riešení, ktoré reagujú na súčasné výzvy. Program prináša najnovšie zistenia a praktické odporúčania, ako sa s aktuálnymi rizikami a hrozbami kybernetického priestoru súčasnosti efektívne vysporiadať.

Využite príležitosť získať aktuálne informácie a know-how z oblasti súčasnej digitálnej bezpečnosti.
Registrácia je zadarmo.

Akciu realizujú: Národná klastrová asociácia, Zlínsky kraj, Technologické inovačné centrum, Slovenská obchodná a priemyselná komora, MTF STU Trnava, stredoeurópsky metaklaster CEDEG, Network Security Monitoring Cluster, IRESA CZ v rámci  projektu Edu-MaTech financovaného z programu INTERREG VA Slovenská Republika -Česká republika.

Program a registrácia