Cyber security in the regions - Košice 2022

  • 11.10.2022 - 11.10.2022 | Košice | Slovensko
SOPK together with its partners Central European Group CEDEG, Innovation Center of the Košice Region, Association of Cities and Municipalities of Slovakia invite you to participate in a conference dedicated to practical recommendations and presentations of practical technical solutions entitled Cybersecurity in the Regions - Košice 2022.


Informačná a technologická bezpečnosť je vzhľadom ku stále dynamickejšej digitalizácii a automatizácii procesov v riadení a chode verejných organizácií a obcí, rovnako ako vo výrobe a chode firiem a z hľadiska hrozieb pre ich zaistenie stále dôležitejšou témou.

V rámci konferencie budú prezentované aktuálne trendy a technické riešenia domácich i zahraničných výrobcov, ktoré môžu firmám, výskumným subjektom, obciam a ďalším organizáciám pomôcť minimalizovať riziká vonkajšieho útoku aj interných rizík.

Určené pre:

- vedúci bezpečnosti, vedúci IT, manažéri, vedúci predstavitelia firiem, obcí a ich organizácií, výskumných organizácií a škôl

Program:

8:20 – 8:50 registrácia

8:50 – 9:00 Úvodné slovo; Ivo Říha, predseda predstavenstva CEDEG

9:00 – 9:10 SMART región Košický samosprávný kraj a informačná bezpečnosť; Predseda Koického samosprávneho kraja

9:10 – 9:35 Kybernetická bezpečnosť z pohľadu zákona; Rastislav Janota, SK-CERT, NBÚ

9:35 – 10:00 Pentesty automatizovane, úplne nová oblasť realizácie pentestov s využitím AI (v SK úplne novo prezentovaná technológia); Jakub Šujanský, DNS, Pentera

10:00 – 10:25  tému doplní Soitron

10:25 – 10:55  Ako útočníci používajú DNS a ako sa dá brániť.; Ján Ryneš, Infoblox

10:55 – 11:30 Coffee Break 1

11:30 – 11:55  tému doplní Autocont Košice

11:55 – 12:20 Bezpečnosť prevádzkovaných webových aplikácii; Michal Bača, ALEF (F5)

12:20 – 12:45 Koncové stanice …Ako ich efektívne chrániť pred únikom dát; Boris Lekeš, Safetica

12:45 – 13:00 Coffee Break 2

13:00 – 13:25  Bezpečnosť, kde by sme ju necakali…?; Czechpoint

13:25 – 13:50 tému doplní organizátor

13:50 Obed, losovanie vecných cien vendorov, koniec podujatia

Dátum a miesto:

11.10.2022, Tabačka Kulturfabrik; Gorkého 2, 040 01, Košice,

Vstupné:

Vstup na konferenciu je pre účastníkov bezplatný.
Zástupcovia firiem poskytujúcich komerčné služby v oblasti IT hradia účastnícky poplatok 150 EUR na osobu.

Viac informácií :

Stránka podujatia a registrácia » 

Kontakt: Andrea Kohoutová, tel: 032 6523834, sopkrktn@sopk.sk

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary