• Home
  • Workshops
  • Consultation day: How to do business successfully on the French market

Consultation day: How to do business successfully on the French market

  • 07.06.2023 - 07.06.2023 | Trenčín | Slovensko
The Trenčín Regional Chamber of SOPK in cooperation with the Trnava and Žilina Regional Chamber of SOPK, as part of the Enterprise Europe Network project, would like to invite you to a free Consultation Day "How to do business successfully on the French market".


Termín konania: 7. jún 2023, od 10.00 hod.
Miesto konania: Trenčianska regionálna komora SOPK (Jilemnického 2)

Cieľová skupina:
Inštitúcie, podnikatelia a osoby, ktoré uvažujú rozšíriť svoje podnikateľské aktivity na francúzsky trh, ako aj subjekty, ktoré už majú na tomto trhu rozvinuté svoje aktivity.

Individuálne konzultácie budú prebiehať v čase od 10.00 hod v slovenskom jazyku. Časový plán konzultácií zostavíme podľa počtu účastníkov a vopred Vám ho oznámime.

Lektor:
Renáta PLUMET – VAVROVICSOVÁ, konzultant v oblasti medzinárodného obchodu (Francúzsko)
Multikulturálne rodinné prostredie, štúdium na Karlovej univerzite v Prahe, na prestýžnej Ecole Normale Supérieure de Lettres et de Sciences humaines v Paríži. Žije vo Francúzsku a viac ako 25 rokov poskytuje podporu spoločnostiam a iným ekonomickým subjektom v realizácii ich medzinárodných strategických projektov: vstup na nové zahraničné trhy, zacielenie nových zákazníkov, založenie obchodných a priemyselným dcérskych spoločností, akvizície, priemyselné a technologické partnerstvá.

V prípade záujmu sa môžete pred Konzultačným dňom, v dňoch 30. a 31.5., prihlásiť na bezplatný webinár Exportnej akadémie na tému „Ako úspešne podnikať na francúzskom trhu“, ktorý organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP. Bližšie informácie » 

V prípade záujmu o účasť, vyplňte prosím Elektronickú prihlášku.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary