• Home
 • Features
 • Conference Newmatec 2015 introduced new technologies in the automotive industry

Conference Newmatec 2015 introduced new technologies in the automotive industry

Conference Newmatec 2015 introduced new technologies in the automotive industry

Newmatec Conference held on 10 to 11 March 2015, the hotel Partizan at Tale, was given the latest automotive technology and materials. Internationally renowned experts from the world of automotive tried to give answers to the questions as to keep up with the competition, what are the current trends and receiving the entire segment in technological developments and new materials. The conference was organized by the Automotive Indrustry Association of Slovak Republic.

Na konferencii Newmatec 2015 dostali priestor nielen prednášky popredných predstaviteľov automobiliek o prichádzajúcich zmenách, ale aj vystúpenia dodávateľov komponentov pre producentov automobilov o nových trendoch z pohľadu praxe. Nové technológie a materiály pre konštrukcie automobilov budúcnosti predstavili zástupcovia akademickej pôdy a predstavitelia výskumu a vývoja.

Konferenciu otvoril Jaroslav Holeček, prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej Republiky (ZAP SR). Podľa jeho slov bolo hlavným cieľom konferencie informovať o trendoch vo svete a podporiť výskum a vývoj v oblasti automotive. „Jedná sa podujatie prvé svojho druhu, ktoré dáva jedinečnú možnosť slovenským firmám zvýšiť svoju konkurencieschopnosť."

Nasledoval príspevok spoločnosti Volkswagen AG vision o vízii Volkswagen AG, ktorú prezentoval Martin Goede. Podčiarkoval dôležitosť "lighweigt" dizajnu automobilov, čo demonštroval na príklade nového Passatu, ktorý je o 85 kg ľahší ako prvý Passat. Taktiež upozornil na zvyšujúce sa požiadavky na znížovanie emisií. Ďalej poukázal na pomer materiálov využívaných v konštrukcii automobilov - hliník, plasty a pod. v súčasnosti, ako aj prognózy v budúcnosti - očakáva zvýšenie dopytu po hliníku a nových materiáloch.

Ďalšia prednáška - TRENDY 2015 v automobilovom priemysle, ktorú viedol Ján Lešinský z STU Bratislava, bola zameraná na inovácie a materiály. Odzneli zaujímavé štatistiky, ktoré ukazujú nárast výroby automobilov v SR od roku 1992. Narastá aj využívanie plastov v kombinácii s uhlíkovými a sklenenými vláknami. P. Lešinský vyslovil aj dôležitosť investícií do výskumu a vývoja firiem.

S témou PSA Peugeot Citroen vision vystúpil Jerome Soutumier z PSA Peugeot Citroen Slovakia. Predstavil nové technológie, ktoré pripravujú v budúcnosti a neskôr prítomným odhalil naživo aj omladený Peugeot 208, ktorý mal premiéru len nedávno na Geneva Motor Show 2015.

Peugeot 208

 

Ako ďalší so svojou prednáškou vystúpil František Simančík zo SAV na tému Horčík - ultraľahký konštrukčný materiál so zatiaľ nevyužitým potenciálom v automobilových konštrukciách. Zdôraznil výhody horčíka ako ultraľahkého konštrukčného materiálu a dôvody, prečo by sa tento materiál nemal vylučovať pri výbere vhodných materiálov na konštrukciu automobilov. Vlastnosti horčíka porovnával s najčastejšie zastúpenými materiálmi v automotive - hliníkom, plastmi a oceľou.

Konštrukčným plastom bola venovaná prezentácia Tima Prenzera zo spoločnosti BASF. Tu boli predstavené rozličné typy, vlastnosti a aplikácie jednotlivých produktov BASF, ktoré sa využívajú v automotive.

Nasledovala prezentácia o vplyve termoplastických deformácií na vlastnosti vybraných materiálov pre automobilový priemysel, ktorú predniesol Tibor Kvačkaj z TUKE. Z oblasti robotických technológií, ich možností a výhľadu prezentoval spoločnosť robotec Milan Balko. O využití Rapid technológí v primyselných aplikáciách rozprával Rudolf Madaj zo spoločnosti CEIT.

Sériu prednášok prvého dňa ukončil Štefan Klein a jeho prezentácia AEROMOBILU. Prítomní sa dozvedeli o vývoji prvého automobilu, ktorý dokáže aj vzlietnuť, a to priamo od jeho konštruktéra. Táto prezentácia na záver rozpútala aj vlnu diskusií.

Konferencia pokračovala v stredu 11.3.2015 diskousiou TA3, ktorú nájdete v archíve televízie TA3:

Po diskusii nasledovali prezentácie, ktoré uvádzame v krátkosti:

Nové automotive výzvy a trendy - Martin Kele, Matador GROUP

Možnosti odľahčenia automobilovej karosérie aplikáciou moderných materiálov a technológií - František Simančík, SAV

Nové trendy pri aplikácii komponentov z karbónových vlákien, výhľad v karbónovej technológii - Miroslav Cino, c2i

Vývoj valcových ocelí pre použitie v automobilovom priemysle - Vladislav Jurko, USS

Trendy v plastických materiáloch používaných v exteriéroch automobilov - Peter Bernhauser, Plastic Omnium

Skúmanie budúcnosti - Branislav Maukš, Aufeer Design

Zváranie termoplastov a nová SERVO technológia pre náročné materiály - Zdeněk Vondra, DUKANE

Zváranie a spájanie v automobilovom priemysle, európsky a slovenský kontext - Peter Brziak, VÚZ

Dva dni, počas ktorých konferencia prebiehala, dali príležitosť na kvalitný networking, ktorému organizátor vymedzil viac ako tretinu celého programového času konferencie. Najväčšie slovenské fórum určené pre spoločnosti pôsobiace v automobilovej výrobe na Slovensku myslí aj na budúcu generáciu odborníkov automobilového priemyslu. Konferencia Newmatec, zameraná na nové materiály a technológie bude organizovaná každý druhý rok, pričom v roku 2016 bude ZAP SR organizovať 1. ročník konferencie zameranej na procesy a ľudské zdroje.

 • autor:
 • red.

  Pictures  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary