COMPOSITES EUROPE 2014

  • 20.08.2014

Take the opportunity to purchase discounted tickets for COMPOSITES EUROPE 2014.

 

Vážené dámy, vážení páni, srdečne Vás pozývame na veľtrh COMPOSITES EUROPE 2014 - najmodernejší a najinovatívnejší veľtrh na trhu kompozitných materiálov, technológií a aplikácií, v dňoch  7.10.2014 - 9.10.2014 v  Düsseldorfe. Okolo 440 vystavovateľov z 25 krajín ukáže na veľtrhu najnovšie materiály, riešenia a technológie z vystužených plastov aj so servisom.


Podnikatelia, výrobcovia, dodávatelia surovín, vývojoví pracovníci, technológie, stroje a zariadenia, konštruktéri, ako aj poskytovatelia služieb sa podieľajú na tejto téme spracovateľského priemyslu.


TECONA, s.r.o. ako zastúpenie COMPOSITES EUROPE 2014 Vám ponúka možnosť zakúpenia zľavnených vstupeniek cez On-line systém:

Link do on-line predajného systému » ako aj možnosť zorganizovania zájazdu. Viac informácií nájdete  TU »

Kód na jednodňovú zľavnenú vstupenku pre organizácie pre Slovensko:

yj62-XXIV-84yp-9s95

a pre permanentku (cena jednodňového lístku) pre Slovensko:

ik6m-tucm-e3k9-2usg


Odborná ponuka COMPOSITES EUROPE:

-       Suroviny (základné chemické produkty, plnivá, prísady, termoplasty, základný materiál)

-       Vlákna, výrobky z vlákien, polovýrobky a medziprodukty, (vlákna, predpriadze, priadze, nite, strihané vlákna, dlhé vlákna, krátke vlákna, polovýrobky z vlákien pre lisovanie a vstrekovanie)

-       Spracovatelia, výrobcovia (autoklávové metódy,  kvapalno -  impregnačné postupy, postupy pri lisovaní, pultruzia, PUR – základné metódy, vstrekovanie, pásky, metódy tvárnenia, procesy navíjania, ostatné)

-       Výrobcovia zariadení, vybavenie a spotrebný materiál (výrobcovia zariadení, výroba nástrojov a foriem, vybavenie, spotrebný materiál, systém na zabezpečenie akosti, materiály spojovacej techniky, technika triedenia, prírezy)

-       Výrobcovia - podľa výrobkov (dielce, dosky, rúry, profily, nádrže, časti foriem)

-       Výrobcovia – podľa kompozitných materiálov (spevnenie aramidovými vláknami - plast(AFK), spevnenie vláknami – betón, spevnenie sklenými vláknami - plast (GFK), keramický kompozitný materiál, spevnenie uhlíkovými vláknami – uhlík (CFC), spevnenie nano časticami - materiál, spevnenie prírodným vláknom – plasty (NFK)

-       Výrobcovia – podľa použitia v priemysle (automobilový priemysel, stavebníctvo/konštrukcie, elektrotechnický priemysel, lietadlá / letecká doprava, kozmické lety, voľný čas, poľnohospodárstvo, námorníctvo, stavba lodí, lekárstvo, nábytok, hygiena, doprava, železnice, autobusy, hromadná doprava, obrana, veterná energia, ostané)

-       Ďalší spracovatelia, zušľachťovanie (povrchová úprava, spájanie, mechanické spracovanie)

-       Servis (služby, software)

Odhaľte potenciál kompozitných materiálov vo Vašom odbore!

Zoznam vystavovateľov, plán areálu a hál, newsletter ako aj mnohé ďalšie informácie nájdete priamo na webovej stránke veľtrhu »

 

S priateľským pozdravom

Oľga Rumannová
TECONA, s.r.o.
Hviezdoslavova 122
SK-017 01  Považská Bystrica
T: +42(0)904 145 593
olga.rumannova@tecona.sk

www.tecona.sk

  • autor:
  • Oľga Rumannová, TECONA, s.r.o.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary