• Home
 • Features
 • Company CHODOS CHODOV s.r.o. launched an educational project named Family Company

Company CHODOS CHODOV s.r.o. launched an educational project named Family Company

 • 30.01.2019
 • Plastics Processing
Company CHODOS CHODOV s.r.o. launched an educational project named Family Company

Given the current labor market situation in the Czech Republic and the declining interest of students about apprenticeship and craft industries, CHODOS CHODOV s.r.o. has decided, in cooperation with selected primary and secondary schools in the region, to launch an innovative FAMILY COMPANY project. The name FAMILY COMPANY has its justification because the company CHODOS CHODOV s.r.o. is a Czech family business since 2013.

První smlouvu o spolupráci v rámci tohoto projektu pak firma podepsala s Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizací. Projekt, který garantuje zapojeným žákům školy řízenou praxi na pracovištích společnosti CHODOS CHODOV s.ro., byl odstartován podpisem vzájemné dohody, kterou podepsali jednatel společnosti CHODOS CHODOV s.r.o. Ing. Miroslav Černý a ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov Mgr. Pavel Janus.

Do projektu RODINNÁ FIRMA vstupují dobrovolně žáci učebních oborů školy, prostřednictvím svých zákonných zástupců. Žáci zapojení do projektu jsou umístěni na příslušném pracovišti chodovské společnosti CHODOS, kde pracují pod dozorem zkušených pracovníků a hlavně – dělají skutečně řemeslo, které se učí! Žáci se zároveň mohou přímo podílet na vlastním výrobním programu společnosti.

CHODOS CHODOV s.r.o. 
Obr.: jednatel společnosti CHODOS CHODOV s.r.o. Ing. Miroslav Černý a ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov Mgr. Pavel Janus 


Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. se zavazuje zajistit žákům, kteří se prostřednictvím svých zákonných zástupců zapojí do projektu, odbornou praxi na stanoveném pracovišti ve společnosti. Dále se zavazuje rozvíjet odbornou způsobilost žáků, stejně jako jejich osobnostní stránku. Obě smluvní strany se zavázali připravovat žáky na výkon budoucího povolání a to vše v souladu s platnými právními předpisy. Domluvili se na kontrole plnění povinností vyplývajících z praktické školní výuky a průběžné informovanosti odpovědného zástupce vzdělávacího zařízení, i zákonného zástupce žáka. Záměrem a cílem projektu je připravit žáka k plnohodnotnému pracovnímu zařazení do společnosti CHODOS CHODOV s.r.o. po absolvování studia a nabídnout mu lepší nástupní platové a pracovní podmínky.

Vzdělávací instituce, v tomto případě Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, se v rámci projektu zavazuje v případě uzavření dohody o projektu uvolnit žáka školy na jeho žádost pro odbornou praxi ve společnosti CHODOS CHODOV s.r.o. a poskytovat součinnost při jeho vzdělávací aktivitě ve firmě po celou dobu jejího trvání. Jedná se tedy o dlouhodobé a koncepční řešení.

Práva a povinnosti zakládá projekt RODINNÁ FIRMA také zúčastněným žákům. Žáci jsou povinni navštěvovat odbornou praxi v sídle společnosti ve stanoveném rozsahu, plnit svědomitě uloženou práci, dbát veškerých předpisů a nařízení společnosti i vzdělávací instituce a chovat se na pracovišti v rámci dobrých mravů.

První výsledky společného projektu lze vidět již nyní, kdy jsou v CHODOSU umístěni první tři žáci sokolovské integrované školy a při odborné práci si vedou více než zdatně! Věříme, že se v brzké době přidají i další.

 • autor:
 • CHODOS CHODOV s.r.o.
 • CHODOS CHODOV s.r.o.

  CHODOS CHODOV s.r.o.

  Manufactures of machines and equipment for processing of rubber and plastic for the rubber and plastics industry - presses, extruders, vending machines, ready-made drums, wiring sets, blow-moulding machines.You might also be interested