• Home
 • Features
 • Cimatron's path to facilitating the construction and production of injection molds from technology-support

Cimatron's path to facilitating the construction and production of injection molds from technology-support

 • 04.10.2018
 • Machinery & Equipment
Cimatron's path to facilitating the construction and production of injection molds from technology-support

Cimatron is a CAD / CAM system specializing in tooling and offers features that greatly facilitate the entire design and production process from supply to delivery. Based on the needs of the manufacturers involved in the construction and production of injection molds, Cimatron features for quick analysis of the part molding, which simplify the considerations on the design of the mold and the quick creation of the offer.

Tyto funkce poskytují všechny nutné nástroje pro zvýšení flexibility při návrhu technologičnosti konstrukce s ohledem na využití praktických zkušeností uživatelů a umožňují efektivní konstrukci vstřikovacích forem.

Návrh rozložení formy

Ve většině případů konstrukce jednodutinové i násobné formy je prvním krokem konstruktéra import modelu od zadavatele. Ten je ale ve velkém množství případů „rozbitý“. Nejprve je tedy potřeba opravit naimportované modely, což v Cimatronu nebývá problém, jelikož má konstruktér k dispozici výkonný plošný a objemový modelář. Uživatelský komfort zvyšuje skutečnost, že Cimatron vytváří strom použitých funkcí s možností editace zpětně kdykoli během práce. Další klíčovou funkci pro tvorbu jak nabídky, tak samotné konstrukce je analýza zaformování dílů, díky které konstruktér získá rychlou představu o zaformovatelnosti dílu.

technology-support 
  


Konstrukce formy

U samotné konstrukce formy je v dnešní době nezbytné (tedy pokud chceme pracovat s co nejvyšší efektivitou), aby byl umožněn import z katalogů normálií dodavatelů, protože málokdo si sám vyrábí veškeré komponenty na celou formu. Je mnohem jednodušší a rychlejší nakupovat již vyrobené komponenty nebo polotovary za nižší cenu, než by stála výroba ve vlastní firmě. Cimatron toto samozřejmě nabízí, a má k dispozici i další funkce usnadňující a urychlující postup konstrukčních prací, které už tak samozřejmé nejsou. Umožňuje například vkládání šroubů na místo, kde pro ně ještě není přichystán otvor. V takovém případě si při vložení šroub automaticky ořízne správnou velikost a tvar otvoru ve všech procházejících komponentách a vytvoří i závit na poslední komponentě. Podobné možnosti má pro vkládání kolíků, vyhazovačů, pružin, těsnících kroužků, koncovek na hadici atd. Je možný dokonce i import kompletních základů formy od dodavatelů normálií.

Po zaformování dílu neboli otisku do jednotlivých vložek či přímo tvárníku a tvárnice následují kroky, jako jsou progresivní tvorba chlazení s možností analýzy bezpečné vzdáleností chladicího okruhu od ostatních komponent a síly materiálu okolo kanálu, tvorba vtoku s možností volby tvaru vstupu a znázornění plochy průřezu vtoku pro optimalizaci toku materiálu kanálem apod. V Cimatronu je k dispozici efektivní tvorba vyhazovacích systémů, kdy stačí zvolit průměr vyhazovače a zvolit místo, kde chceme vyhazovač mít. Cimatron se automaticky podívá do katalogu normálií a na zvolené místo vloží nejkratší možný vyhazovač. Takto jednoduše lze vložit více vyhazovačů naráz a Cimatron je automaticky roztřídí podle délek.

technology-support 
  


Nezanedbatelné bonusy

Jak vyplývá už i z textu výše, Cimatron obsahuje řadu funkcí, bez kterých sice lze formu zkonstruovat, jsou ale nezbytné, pokud chceme k cíli dojít snadno, rychle, a tedy levně, a přitom při zachování 100% kvality a měl by je umožňovat každý software určený na konstrukci forem. Další z nich je i analýza vstřiku plastů, kdy ještě před samotnou konstrukcí formy může uživatel jednoduše analyzovat nejideálnější místo pro umístění vtoku čí odhalení případných komplikací jako jsou studené spoje uzavřený vzduch apod. Velkou výhodou je jednoduché a efektivní změnové řízení, kdy i po dokončení celé formy je možné změnu v původním modelu rychle zapracovat do celého projektu.

Integrované a komplexní řešení na míru, které šetří čas i peníze

Cimatron nabízí nejen vše výše zmíněné pro návrh a konstrukci forem, ale obsahuje i specializované nástroje pro konstrukci elektrod s automatickým generátorem výkresů, nastavení EDM hloubicích strojů a CAM moduly pro 2,5osé až 5osé plynulé frézování. Díky své komplexnosti dokáže ušetřit množství času, a tím i finančních prostředků. Jde o systém, v rámci kterého je možné v maximální míře využít výhod integrovaného řešení, kdy v jednom prostředí lze nacenit, navrhnout, konstruovat, připravit technologii obrábění, generovat NC kód a následně provést simulaci se strojem, ale i připravit nastavení a nastavit hloubicí EDM stroj. Zároveň je však konfigurace konkrétní licence softwaru cíleně seskládaná podle potřeb zákazníka, a ten si tedy může pořídit jen ty moduly, které skutečně ve své výrobě potřebuje.

technology-support 
  


Cimatron je CAD/CAM software s 35letou historií a jeho vývoj je dlouhodobě zaměřen především na potřeby nástrojáren. Pracují s ním tisíce konstruktérů a programátorů například v sousedním Německu, ale i v dalších zemích po celém světě. Žádným nováčkem není ani v českém a slovenském prostředí, kde má zastoupení už více než 15 let a řadu spokojených uživatelů.

technology-support 
  

Nezanedbatelným přínosem Cimatronu pro české a slovenské uživatele je jeho kvalitní překlad každé verze do češtiny, včetně manuálů a tutoriálů, a stabilní technická podpora ze strany dodavatele, kterým je pro Českou a Slovenskou republiku firma technology-support. Zákazník získává společně s licencí Cimatronu i možnost konzultací a technické podpory, kdykoli je potřebuje. Pro potenciální zájemce o Cimatron je možná i nezávazná zápůjčka, která jim umožní dopředu vyzkoušet a ohodnotit výhody a komfort práce se softwarem Cimatron. Pokud hledáte, jak začít s konstrukcí a výrobou vstřikovacích forem či jak je zefektivnit vaši stávající prácí v této oblasti, může i vám Cimatron ukázat cestu.

Jakub Štětina, jstetina@t-support.cz

Zuzana Doušková, zdouskova@t-support.cz

technology-support 
  

 

Vedle návrhu, konstrukce a výroby vstřikovacích forem Cimatron nabízí i specializovaná řešení postupových a transferových lisovacích nástrojů, konstrukci elektrod a NC frézování včetně 5osého kontinuálního frézování.

www.cimatron.cz

 • autor:
 • technology-support s.r.o.
 • technology-support s.r.o.

  technology-support s.r.o.

  CAD / CAM supplies for CNC machine tools, CAD / CAM solution GibbsCAM and Cimatron, CAD solution ZW3D, high-pressure and high-volume cooling.You might also be interested