• Home
  • News
  • Chemical legislation - Invitation

Chemical legislation - Invitation

  • 19.03.2013

Training Centre organizes training VÚSAPL, as Nitra, Ministry of Education accredited workplace

Termín konania -  10. - 11. apríla 2013 v priestoroch VÚSAPL, a. s. Nitra

Školenie je vhodné nielen pre výrobcov, dovozcov a distribútorov chemických látok a prípravkov, ale aj pre používateľov chemických látok zo všetkých odvetví hospodárstva.

  • autor:
  • Ing. Eva Lukáčiková
  • VÚSAPL, akciová spoločnosť

    VÚSAPL, akciová spoločnosť

    Production of injection moulded plastic products, production of polymer composites and LDPE foils, mould design and production, testing, certification, education and consulting.