Candidate list extension

27 June 2018 ECHA (European Chemicals Agency) extended the Candidate List (CL) to 10 SVHC substances (substances of very high concern), now the CL contains 191 substances.

Další přidané SVHC látky jsou:

 • oktamethylcyklotetrasiloxan (D4) (EC 209-136-7, CAS 556-67-2) čistící a prací výrobky, kosmetika, výrobky osobní hygieny, lesky a vosky;
 • dicyklohexylftalát DCHP (EC 201-545-9, CAS 84-61-7) v plastisolu a PVC, výroba kaučuků a plastových výrobků,  výroba organických peroxidů
 • dekamethylcyklopentasiloxan (D5) (EC 208-764-9, CAS 541-02-6 ) kosmetika, výrobky osobní hygieny, lesky a vosky, čistící a prací výrobky, ošetřující výrobky pro textil a barvy;
 • dodekamethylcyklohexasiloxan (D6) (EC 208-762-8, CAS 540-97-6) čistící a prací výrobky, kosmetika, výrobky osobní hygieny
 • ethylenediamin (EC 203-468-6, CAS 107-15-3) lepidla, těsnící přípravky, ochranné prostředky, plnivo, tmely, omítky, modelovací hmota, regulátor pH a úprava vody;
 • terfenyl, hydrogenovaný (EC 262-967-7, CAS 61788-32-7) přísada do plastů, rozpouštědlo nátěrů, inkoustů, lepidel a těsnících prostředků; olovo (EC 231-100-4, CAS 7439-92-1) použití v kovech, svařování, pájení kovů, produkty povrchové úprav kovů, polymery a teplonosná media;
 • oktaboritan disodný (EC 234-541-0, CAS 12008-41-2) mrazuvzdorné výrobky, teplonosná media, maziva, prací a čistící prostředky;
 • benzo(g,h,i)perylen (EC 205-883-8, CAS 191-24-2) neregistrovaná látka podle nařízení REACH, normálně nevyráběná látka záměrně, ale dost často vyskytující se jako nečistota v jiných látkách;
 • 1,2-anhydrid benzen-1,2,4-trikarboxylové kyseliny (trimelitanhydridu) (TMA) (EC 209-008-0, CAS552-30-7) senzibilizace dýchacích ces, výroba esterů a polymerů;
 • olovo (EC 231-100-4, CAS 7439-92-1) použití v kovech, svařování, pájení kovů, produkty povrchové úprav kovů, polymery a teplonosná media.

Výrobci a dovozci předmětů obsahující tyto látky zahrnuté do KS, musí ECHA podat oznámení do šesti měsíců tj. od data jejího zařazení na Kandidátský seznam, pokud jsou splněny tyto obě podmínky:

 • látka je v předmětu uvedena v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot.,
 • látka je přítomna v těchto předmětech v celkovém množství větším než 1 tuna na výrobce/dovozce/rok.

Výrobci a dovozci předmětů obsahující tyto látky musí také splnit povinnost poskytovat informace o látkách SVHC (článek 33 nařízení REACH).

 

Latest Classifieds

Branch Dictionary