Calculation of the plastic tax on plastic packaging waste that has not been recycled

Council Regulation (EU, Euratom) No 2021/770 on the calculation of the own resource from non-recycled plastic packaging waste, on the methods and procedure for making this own resource available, on measures to cover the cash entitlement and on certain aspects of the gross national income own resource.

Výpočet vlastního zdroje z nerecyklovaných plastových obalových odpadů je uveden
v
 článku 6 (EU, Euratom) 2021/770 (slovenská verze):

1. Vlastní zdroj z nerecyklovaných plastových obalových odpadů se vypočítá podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí (EU, Euratom)2020/2053 (slovenská verze). Hmotnost plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, se vypočítá podle článku 6a směrnice 94/62/ES (slovenská verze) a podle metodiky stanovené v rozhodnutí 2005/270/ES (slovenská verze) a zejména v jeho článku 6c.

2. Za každý členský stát se částka vlastního zdroje z nerecyklovaných plastových obalových odpadů vypočítává v eurech.

3. Částka vlastního zdroje z nerecyklovaných plastových obalových odpadů v daném roce se určí na základě prognózy uvedené v čl. 5 odst. 4.

Poplatek za "plastovou daň" nehradí výrobce obalů nebo společnosti, které uvádějí obaly na trh, hradí ho členské státy. Rok 2021 je prvním rokem, kdy bude poplatek hrazen. Předpokládá se do budoucna s přenesením zátěže  "plastové daně" na výrobce obalůVýše poplatku je stanovena na 0,8 EUR/kg nerecyklovatelných plastů v daném roce.

"Plastová daň" za nerecyklovatelné plastové obalové odpady podporuje oběhové hospodářství a navazuje na povinné cíle evropské legislativy.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary