• Home
  • News
  • Bratislava Volkswagen plant is the safest in Europe

Bratislava Volkswagen plant is the safest in Europe

  • 19.06.2015

Volkswagen plant in Bratislava, Slovakia became the safest Volkswagen plant in Europe. Significant award was from representatives of brand management for production and logistics andcomponents to Albrecht Reimold, chairman of Volkswagen Slovakia (VW SK).

„Naše víťazstvo ukazuje, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci má u nás najvyššiu prioritu. Pretože zdravie našich zamestnancov je úplným základom,“ povedal Albrecht Reimold, predseda predstavenstva VW SK. Audítori ocenili aktuálne a pravidelné informovanie zamestnancov, systematické zabezpečenie čistoty a poriadku na pracoviskách a taktiež dôsledné nosenie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Pozitívne tiež vyzdvihli opatrenia a zlepšenia v oblasti ergonómie.

„Podporné technológie sú len jednou stranou mince ochrany a bezpečnosti pri práci. Minimálne takisto dôležité je správanie sa každého jedného zamestnanca. Dôraz preto cielene kladieme na vysvetľovanie a informovanie. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú pevnou súčasťou našej firemnej kultúry. Každý nadriadený je pritom vzorom,“ dodal A. Reimold.

Volkswagen Slovakia, a. s.

Pre bratislavský závod je to už tretie ocenenie ako „Najbezpečnejší závod“ počas posledných piatich rokov. Na druhom mieste sa v aktuálnom ročníku umiestnil závod Volkswagenu v nemeckom Chemnitzi a na treťom Volkswagen Navarra v španielskej Pamplone.

Pohár za bezpečnosť pri práci sa od roku 1985 každoročne odovzdáva najlepšiemu závodu a najlepšiemu organizačnému útvaru Volkswagenu.

Od roku 2005 sa do tejto súťaže môžu zapájať všetky európske závody značiek Volkswagen a Volkswagen úžitkové vozidlá. Najlepšie závody a organizačné útvary sú vyhodnocované prostredníctvom rebríčka, ktorého východiskovým faktorom je počet pracovných úrazov. Nominované závody a organizačné útvary prechádzajú následne auditom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na celkové hodnotenie pritom vplývajú aj faktory ako tímový duch, pracovná atmosféra a komunikácia.

  • autor:
  • Vladimír Machalík, hovorca spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary