• Home
  • News
  • BITO-Skladovací technika s.r.o - a socially responsible enterprise

BITO-Skladovací technika s.r.o - a socially responsible enterprise

  • 09.10.2018

BITO-Storage Technology Ltd. was awarded as a corporate social responsibility company in 2017 (and 2016).

Platenie daní patrí k spoločenskej zodpovednosti a spoločnosť BITO-Skladovacia technika s.r.o. patrí medzi 3,2 % podnikov, ktoré pristupujú zodpovedne k plneniu si svojich záväzkov, záleží im na etickom profile firmy a svojou podnikovou filantropiou sa stávajú  významným pilierom ekonomického rastu krajiny. Z celkového počtu 256.000 aktívne podnikajúcich slovenských  podnikov naplnilo ekonomické a hospodárske podmienky spoločensky zodpovedného podnikania len 8.195 podnikov.

Na základe tohto výsledku bola spoločnosť BITO-Skladovacia technika vyhodnotená ako Spoločensky zodpovedný podnik za rok 2017 (aj za rok 2016).

 www.bito.com 
  • autor:
  • BITO-Skladovacia technika s.r.o.
  • BITO - Skladovacia technika s.r.o.

    BITO - Skladovacia technika s.r.o.

    We specialize in the area of storage facilities and equipment logistics and brokerage centers - static and dynamic shelving systems, platforms and multi-storey rack equipment, plastic crates and large storage accessories.