• Home
  • Features
  • BITO company obtained the certificate of solvency

BITO company obtained the certificate of solvency

BITO company obtained the certificate of solvency

The company passed the evaluation of companies, which is carried out in terms of their economic performance, in terms of market position both throughout the country and taking into account the market position in the region and other parameters. Based on experience with the evaluation of firms and the allocation of sovereign ratings since 1908, was developed evaluation system companies in the territory of Slovakia as among the last countries. We could only rely on the results of the whole group BISNODE and use the experience with the evaluation of companies in other countries. The result of the evaluation of companies is the allocation of the Certificate.

Firmy s najlepšími výsledkami sú ocenené Certifikátmi solventnosti a zaradené do Registra solventných firiem. Certifikáty solventnosti dosahuje 9% firiem pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Aby firma mohla byť certifikovaná, musia byť splnené základné podmienky na samotnú certifikáciu. Naša spoločnosť na základe splnenia vstupných podmienok prešla hodnotením s výsledným pridelením  Certifikátu solventnosti.

BITO - skladovacia technika s.r.o.Získaný Certifikát  radí našu spoločnosť medzi stabilné, seriózne a spoľahlivé spoločnosti, ktoré si plnia všetky záväzky a povinnosti voči štátu.

Mediálnu podporu projektu certifikovania firiem – prvého nezávislého hodnotenia firiem na území SR – robí mediálny partner Hospodárske noviny.

Ďalšie informácie o tomto projekte sú uverejňované na ich stránkach, ako aj v ďalších médiách (Televízia TA3).


Certifikát je potvrdením pozície našej firmy na trhu, dôveryhodnosti, stability a serióznosti. Je to silný marketingový nástroj na zvýšenie komunikácie s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou, dokonca i zamestnancami a širokou verejnosťou. Vysokým ratingom spoločnosť potvrdzuje svoju výnimočnosť, získava vyššiu dôveryhodnosť v očiach svojich obchodných partnerov, investorov, zákazníkov a zamestnancov. Je to ocenenie pre našu firmu, ktorá vydržala tvrdé konkurenčné prostredie. Firmy potrebujú mať istotu, že idú do spolupráce so spoločnosťou, ktorá si plní svoje záväzky.

www.bito.sk

  • autor:
  • Ing. Magdaléna Dzurková
  • BITO - Skladovacia technika s.r.o.

    BITO - Skladovacia technika s.r.o.

    We specialize in the area of storage facilities and equipment logistics and brokerage centers - static and dynamic shelving systems, platforms and multi-storey rack equipment, plastic crates and large storage accessories.

DownloadsYou might also be interested 

Article archive