• Home
  • News
  • Bata University presents Centre of Polymer Systems

Bata University presents Centre of Polymer Systems

  • 06.10.2014

Tomas Bata University in Zlín presented at the trade fair in Brno Centre of Polymer Systems (CPS) and its two research programs.

 CPS je výzkumnou jednotkou, která je budována od roku 2011 s pomocí prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Projekt byl zahájen 1. ledna 2011 a přidělená dotace na projekt činila 754 042 805 Kč, přičemž 640 936 384,25 Kč zajistila EU a 113 106 420,75 šlo z rozpočtu ČR.

Personální a přístrojové zajištění Centra umožňuje nabízet spolupráci jak v základním, tak aplikovaném výzkumu a vývoji či inovacích formou společného projektu nebo zakázkami smluvního výzkumu. Vědeckovýzkumná činnost v CPS je rozdělena do dvou výzkumných programů, které se dále dělí na několik výzkumných směrů.

Činnosti Centra se koncentrují do oblasti přípravy, upravovatelství a charakterizace polymerních materiálů i plněných polymerních systémů, včetně návrhu a přípravy produktů na polymerní bázi. V Centru je možné zhotovit polymerní zkušební produkty, testovací vzorky, polotovary a další výrobky na zařízeních laboratorní a poloprovozní velikosti. Dále je možné provádět jejich analýzy řadou instrumentálních metod. Kromě výzkumných, vývojových a inovačních aktivit nabízí Centrum také možnosti vzdělávání pracovníků průmyslových podniků formou tematických kurzů nebo seminářů na zakázku.

  • autor:
  • Veletrhy Brno, a.s.
  • Veletrhy Brno, a. s.

    Veletrhy Brno, a. s.

    Trade Fairs Brno, the most important trade fair management in Central Europe. Their main activity is organizing fairs and exhibitions. Other activities include the construction of exhibition stands, hire all the premises of the Brno Exhibition Centre, the organization supporting programs for fairs and providing all services related to the implementation of trade fairs.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary