• Home
  • Features
  • BARTECH SLOVAKIA spol.s r.o.: Are you considering a solution that will ensure the collection of information during production without operator intervention?

BARTECH SLOVAKIA spol.s r.o.: Are you considering a solution that will ensure the collection of information during production without operator intervention?

BARTECH SLOVAKIA spol.s r.o.: Are you considering a solution that will ensure the collection of information during production without operator intervention?

Potřeba identifikace komponentů během výroby, zabezpečení systému TRACEABILITY pro splnění podmínek INDUSTRY 4.0. , zda nastupujícího INDUSTRY 5.0. nebo skenování balíků a zboží na logistice – to je pouze zlomek operací, které je nutno zajistit personálně i hardwarovým vybavením v procesu výroby a logistiky.

Uvažujete aj Vy o nasadení riešenia, ktoré zabezpečí zber všetkých potrebných informácií bez zásahu obsluhy?

V procese výroby sa môžeme stretávať s rôznymi úkonmi, kde je potrebné snímať 1D alebo 2D kódy – môže ísť o pracovisko montáže, kompletizačné pracoviská alebo stanice na kontrolu kvality. Práve pri kontrole kvality sa často daný komponent vkladá do prípravku napojeného na rôzne čidlá, senzory prítomnosti a pod. Bežnou praxou však je, že po založení do prípravku musí obsluha zobrať ručný skener (káblový/bezkáblový) a zosnímať kód pre identifikáciu dielu v systéme a zaznačiť potrebné kontrolované parametre týkajúce sa kvality finálneho výrobku (farba, škrabance, prítomnosť kódu a komponentov, skrutky a pod.). Pre zrýchlenie takýchto operácií je možné nasadiť riešenie od ZEBRA TECHNOLOGIES v podobe nových skenerov „FIS“ (Fixed Industrial Scanners) alebo v tzv. prevedení „VS“ (Vision System).

V prípade FIS skenerov je možné snímanie kódov na výrobkoch hneď po založení do prípravku alebo pri pohybe na výrobnej linke bez zásahu obsluhy. Tiež môže slúžiť na rýchle nasnímanie výrobného príkazu, kedy nie je nutný fyzicky brať ručný skener do ruky. Skener môže snímať kontinuálne, kedy čaká na prítomnosť kódu v zornom poli  a následne zosnímaný kód odosiela do nadradeného systému na spracovanie, alebo môže byť snímanie spustené externým snímačom prítomnosti (pre prípad, kedy by svetlo zo skenera mohlo negatívne ovplyvňovať výkon pracovníka na linke pri neustálom svietení). Fixný skener však môže byť použitý už pri samotnej tvorbe etikety, kedy kontroluje jej kvalitu a čitateľnosť – zabezpečíte tak, že Váš výrobok alebo diel nebude označený nečitateľným kódom.

BARTECH: automatické identifikačné zariadenia, skenery ZEBRA 
  

Pomocou komplexného riešenia Vision system dokážete zabezpečiť kontrolu kvality dielov. Po založení do prípravku môžete kontrolovať napríklad prítomnosť dielu, farbu alebo kontrolou kritických bodov, kde vzniká najväčší počet chýb (škrabancov, preliačin a podobne). Vďaka tomuto systému je možné dosiahnuť vyššiu efektivitu, minimalizovať ľudskú chybovosť pri kontrole kvality a spoľahlivo zabezpečiť TRACK & TRACE.

V neposlednom rade je možné použiť FIS skenery ZEBRA na logistike – ich umiestnenie môže byť napr. na expedičných bránach. V tomto prípade sa obsluha VZV venuje plne len nakládke a vykládke tovaru a skenovanie prebieha autonómne pri prejazde bránou. Signál o prečítaní/neprečítaní kódu môže vodič VZV dostať napríklad pripojeným majákom alebo semaforom. Skener však môže byť umiestnený aj priamo na VZV. Čítanie tak prebehne už pri nakladaní palety.

  • autor:
  • BARTECH SLOVAKIA spol. s.r.o.
  • BARTECH SLOVAKIA spol.s r.o.

    BARTECH SLOVAKIA spol.s r.o.

    SW solutions for recording the movement and maintenance of molds in the production process, automatic identification technologies, barcodes, RFID, SW solutions for data collection, devices for printing and scanning barcodes and RFID elements, STEP CHECK.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary