• Home
 • News
 • Automotive - communication in the supply chain

Automotive - communication in the supply chain

 • 03.04.2020

The webinar is intended for workers responsible for the management of chemicals, communication in the supply chain, ensuring the sale / purchase of parts, raw materials, substances and mixtures, importers and manufacturers of chemicals and mixtures and downstream users.

Nosné témy

Legislatíva REACH a CLP, komunikácia v dodávateľskom reťazci, príslušné usmernenia pre manažment chemických látok, zmesí a výrobkov v automobilovom priemysle.


Program webinára

 • REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
 • Legislatíva REACH – chemické látky, zmesi, výrobky
 • Povinnosti následných užívateľov – komunikácia v dodávateľskom reťazci
 • Karta bezpečnostných údajov / e-KBÚ
 • REACH dokumentácia – REACH certifikát
 • Prioritné oblasti manažmentu chemických látok
 • Interná dokumentácia
 • Odpovede na otázky 


Webinár sa uskutoční 21.04.2020.

 • autor:
 • Ekotoxikologické Centrum Bratislava s.r.o.