Automation not only for the automotive industry

  • 27.02.2014
Automation not only for the automotive industry

HAHN Automation is aimed not only to supply automation and cell lines for the automotive industry for example - successfully implemented a project on automated assembly lines reflex reflectors new patented system collars for pets. (Fig. 1), this new system is formed by a plastic collar, which stores the active compounds against parasites. These are in low doses for continuous release to the skin and hair of animals.

Tyto jsou v malých dávkách kontinuálně uvolňovány na pokožku a srst zvířat. Jako alternativa k dříve používané reflexní vrstvě jsou na obojku upevněny vysoce výkonné odrazky z plastu, které vyrábí firma Ultra-Reflex GmbH. Tyto se montují ze tří součástí (ve 2 velikostních alternativách) a díky montážní lince pocházející od firmy HAHN Automation je možné smontovat až 45 odrazek za minutu.

   Obr. 1: Odrazky na obojky se vyrábějí ve dvou velikostech a skládají se ze tří součástí (základní destička, reflexní prvek a upevňovací třmen). Pomocí upevňovacího třmenu se odrazky kombinují téměř nerozebíratelně s obojky. Uspořádání reflexních ploch v úhlu 60° zajišťuje, že tři až čtyři odrazky stačí k odrážení světla na všechny strany. 


Od vstřikovaných dílů k odrazkám

Vývoj součástí a vstřikování jednotlivých komponent odrazek byly a jsou hlavním oborem činnosti firmy Ultra-Reflex, nikoli však automatizace montáže. Vzhledem k tomu, že se montáž součástek ukázala být náročnější, než se zpočátku předpokládalo, byla ke spolupráci přizvána firma HAHN Automation. V průběhu projektu bylo nutné vyřešit některé úkoly i v procesu vstřikování. Zpočátku byly například překvapením relativně časté rušivé vlivy způsobené elektrostatickým nábojem na tok plastových dílů dodávaných do montážního stroje jako sypaný materiál.

 montážna linka pre náročnú automatizáciu

   Obr. 2: Výrobní buňka pro odrazky na obojky koncipovaná společností HAHN Automation se skládá z vlastní montážní jednotky na bázi buňky HAHN MasterCell s otočným stolem a z periferních zařízení tvořených balím zařízením a krabicového serveru pro ukládání velkých množství balení do krabic.


HAHN MasterCell montuje reflexní odrazky

Centrální jednotkou montážní linky je buňka MasterCell ze standardního sortimentu firmy HAHN Automation s otočným stolem se 6-ti stanicemi.  MasterCell jsou standardizované a stavebnicově koncipované montážní buňky, nabízející maximální flexibilitu při přizpůsobování danému úkolu. V tomto konkrétním případě byla buňka kombinována s periferiemi, jako je balící stroj, určený pro kontinuální balení do sáčků a zásobníkové podavače pro zpracování velkého množství dílů (obr. 2).

  Obr. 3: Výchozím bodem pro automatickou montáž je dodání součástí ve formě sypaného materiálu. Vibrační zásobníky třídí lisované díly a přivádí je na lineárních vedeních k otočnému stolu.


Tři součásti reflexních odrazek – „základní destička“, „upevňovací třmen“ a „reflexní prvek“ – se přes třídicí jednotky přivádějí lineárním vedením k montážním stanicím uspořádaným po obvodu otočného stolu. Zde jsou při každém pracovním taktu otočného stolu manipulačními jednotkami vloženy a smontovány vždy tři lisované díly (obr. 3).

   Obr. 4: Sled taktů otočného systému se šesti stanicemi začíná vložením základní destičky, do které se následně zavěsí upevňovací třmen. Po každém nasazení reflexního prvku se jednotka ultrazvukově svaří. Každý upínač dílů je koncipován pro souběžné trojnásobné zpracování a je proveden otočně. Linku je tak možné přizpůsobit různým velikostem dílů.


Montážní proces začíná založením základní destičky do pozice 1 otočného stolu, v pozici 2 se následně upevňovací třmen vloží na jedné straně do závěsu základní destičky a v další stanici se nasadí přesně lícující reflexní víčko. V pozici 4 se víčko a základní deska ultrazvukově svaří (obr. 4). Upevňovací třmen přitom zůstane volně pohyblivý. V pozici 5 pak probíhá kontrola úplnosti tří odrazek. Nakonec v pozici 6 vyjme manipulátor tři hotové odrazky a položí je na dopravníkový pás, který dopraví jednotku tvořenou třemi díly k balicímu zařízení. To vše proběhne v jednom pracovním taktu dlouhém 4 sekundy a odpovídá tedy 15 pracovním taktům za minutu. Po zabalení probíhá vážení, a tím kontrola úplnosti obalové jednotky. Hotové sáčky s díly putují následně k zásobníkovému podavači. Zde se v nastavitelném množství ukládají do přepravních krabic (obr. 5).

 

  Obr. 5: Odrazky se vyrábějí ve dvou velikostech a dodávají se do prodeje v obalových jednotkách po třech kusech


Celé zařízení je koncipováno jako flexibilní a v každé pracovní pozici snadno přeseřiditelné, včetně řízení ultrazvukové svářečky. Fixační členy lisovaných dílů jsou provedeny otočně. Tato všechna  opatření umožňují s minimální pracností přeseřizovat linku dle potřeby pro výrobu 2 odlišných velikostí odrazek v krátkém čase.


Hahn Automation Vás provází při zahájení montáže konstrukčních celků

Vzhledem k tomu, že výrobce neměl s montážní linkou obdobného charakteru předcházející zkušenosti, společnost HAHN Automation jej provázela i během výroby nulté série a dále zařízení provozovala šest měsíců a po tuto dobu zajišťovala výrobu.


Kontakt pro ČR a Slovensko:

HAHN Automation, s.r.o.
Klostermannova 1000
CZ250 82 Úvaly
info-cz@hahnautomation.com
www.hahnautomation.com

  • autor:
  • HAHN Automation, s.r.o.


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary