AHK Industrial Suppliers Forum 2020

  • 19.11.2020 - 19.11.2020 | Bratislava | Slovensko
The event is organized by a network of German Chambers of Commerce Abroad (AHK) and offers an optimal opportunity to draw attention to yourself on the German market and to establish or expand business contacts.


Tento virtuálny dodávateľský veľtrh s 15 zúčastnenými krajinami a 130 vystavovateľmi je najväčší svojho druhu v Európe.

More information »