• Home
  • News
  • 3D technologies from ADATEX, s.r.o. at slovak technical school

3D technologies from ADATEX, s.r.o. at slovak technical school

Innovative technical school in Banská Bystrica, Slovakia shows what education support should looks like in the form of modern 3D technologies.

Otázka odborného vzdelávania a zručností sa stáva kľúčovou v európskom aj svetovom meradle. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša je v súčasnosti zapojená do projektov zameraných na modernizáciu priestorov a technického vybavenia, za pomoci prostriedkov z fondov Európskej únie.

 
  

"Zámerom týchto iniciatív je vybudovať v prostredí školy Vzdelávacie inovačné Technologické centrum pre moderné vzdelávanie a podporu digitálneho priemyslu a vytvorí podmienky pre vznik koncentrovanej zóny odborných učební pre inovatívne vzdelávanie s dôrazom Industry 4.0, autonómne a robotické technológie, umelú inteligenciu, softvérové inžinierstvo, mechanickú a inžiniersku stránku výroby a rapid prototyping a 3D technológie." hovorí Ing. Jana Lubyová, zástupkyňa riaditeľa školy pre ekonomicko-technickú oblasť.

  • autor:
  • ADATEX, s.r.o.
  • ADATEX, s.r.o.

    ADATEX, s.r.o.

    3D printing, 3D printers, 3D scanners, 3D scanning and inspection, 3D digitization, 3D measurement, 3D model, 3D modeling, prototyping, simulation.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary