26. General Assembly of ZAP SR

  • 01.07.2020

On June 24, 2020, a meeting of the highest body of the Association of the Automotive Industry of the Slovak Republic - the General Assembly - took place in the Tatra Hotel.

Pán Alexander Matušek, prezident ZAP SR, zhodnotil činnosť zväzu a plnenie strategických úloh v uplynulom období. Zameral sa na aktivity zväzu počas mimoriadnej situácie, spôsobenej COVID 19 a predstavil opatrenia, zamerané na zmiernenie dopadov na ekonomiku. Zväz automobilového priemyslu naďalej zastáva stanovisko, že zavedenie princípov kurzarbeitu do slovenskej legislatívy je kľúčovým nástrojom pre udržanie pracovných miest a konkurencieschopnosti. Rokovanie VZ ZAP SR konštatovalo, že Slovensku v súčasnosti chýba nástroj na prilákanie nových investícií.

Členovia ZAP SR sa mali možnosť oboznámiť s dosiahnutými výsledkami činnosti jednotlivých komisií, ktoré v rámci zväzu pôsobia. Sú to komisie, zamerané na: vzdelávanie, pracovné právo a BOZP, vývoj a inovácie, technickú legislatívu, alternatívne palivá, životné prostredie, finančná legislatíva a odprezentovala sa aj novozaložená divízia subdodávateľov.

Valné zhromaždenie odsúhlasilo zmeny vo Výkonnom výbore, pána Martina Morháča člena výkonného výboru, viceprezidenta za oblasť vedy, výskumu inovácií a predsedu pracovnej komisie ZAP SR pre VaI nahradil pán Martin Jančo, pána Vojtecha Žáka nahradí pán Martin Kele a pán Hron odstúpil z osobných dôvodov.

  • autor:
  • ZAP SR