PlasticPortal.eu - daily updated portal for the plastics and rubber

News
S&P upgrades MOL‘s long-term credit rating to BBB- investment grade with stable outlook

24.11.2017 | MOL Plc. has been upgraded to BBB- investment grade long-term credit and issuer rating with stable outlook by Standard and Poor’s (“S&P”).

Plastex company has a new fresh website

22.11.2017 | Plastex provides a comprehensive supply of packaging foils and ensures the whole process from the design of the packaging.

Better production planning to meet the deadlines

20.11.2017 | Are you familiar with this? You stand in the morning before asking questions: What do we have to do today? Will we get it? Do we have all the material? Will we need co-operation? Are we equipped enough machines?

Fast and accurate calculation

15.11.2017 | We often hear similar statements in companies: "We have accurate calculations " and "We calculate quickly and flexibly " - But reality is many times different ...

PlasticPortal.eu Sponsor of Modeling Competition Prize of the Mayor of Nitra 2017

13.11.2017 | Last month, the largest modeling competition in the region, dedicated to plastic and paper modeling, took place in Nitra.

 
Translation dictionary
Portal LAWS AND STANDARDS
Portal LAWS AND STANDARDS
Current in legislation
Content of PAH in articles and toys

03.07.2017 | The ECHA website is a new call for submission of comments and evidence on the PAH content listed in REACH item 50 of Annex XVII on articles and toys.

The new amendment to Regulation No. 10/2011 (PIM regulation) on plastic materials and articles intended to come into contact with food

31.05.2017 | Commission Regulation No. (EU) 2017/752 amends and corrects the PIM regulation on plastic materials and articles intended to come into contact with fo ...

Public consultation on the rules of the producer's liability for damage caused by a defective product

10.04.2017 | The European Commission has launched on its website a public consultation on the rules of the producer's liability for damage caused by a defective pr ...

Medical devices - Quality management systems

07.12.2016 | Standard for Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes, in December 2016.

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Home > Featured Articles > ZOMAplast Přerov this year enjoys an important jubilee
ZOMAplast Přerov this year enjoys an important jubilee
 
 
ZOMAplast Přerov this year enjoys an important jubilee

ZOMAplast Přerov this year enjoys an important jubilee

25 years ago was founded ZOMAplast as a 100% successor of the Závod Plasty, Přerovské Chemické Závody. To the emerging company ZOMAplast has also passed part of the workers from the "chemical" ending the production of fertilizers.

Významné milníky čtvrt stoleté historie

Založení firmy 17. 7. 1992 odkoupením Závodu PLASTY a v témže roce velká exportní zakázka vakuových filtrů titanové běloby do Číny.

ZOMAplast  
   

Povodeň 7. – 10. 7. 1997 Povodeň, to bylo hlavně množství bahna, utopeny všechny stroje, automobily, počítače, archív…

ZOMAplast  
   

Založení první dceřiné firmy PRESTu Přerov, a.s. v roce 2000, odkoupením 100 % jejich akcií od PRECHEZY Přerov. Hlavní činností této společnosti byla a je strojírenská výroba. Tato akvizice byla dobrým krokem.

Založení dceřiné firmy ChemResistEurope, s.r.o. v roce 2003 Praha jejím odkoupením od anglické firmy ChemResistGroup, ltd. Firma byla v roce 2005 přestěhována do ZOMAplastu v Přerově. Tento krok byl pro další směr vývoje firmy rozhodující.  

Zejména odkoupení technologického zařízení pro navíjení rour a neméně důležité know-how pro výrobu absorpčních zařízení. Během dalších let se nám podařilo s Angličany udržet přátelské vztahy, důležité pro vývoj společné technologie.

ZOMAplast  
   

Založení dceřiné firmy PROFIPLAST o.o.o. Sumy v roce 2007. Šlo o společný podnik s místním partnerem. Zahájení privatizace na Ukrajině se zdálo vhodným prostředím pro expanzi. Velké průmyslové podniky však oficiálně v podstatě neprivatizovali a proto byla akvizice po 4 letech ukončena, 50 % podíl odprodán ukrajinskému partnerovi.

ZOMAplast  
   


Marketingový vývoj

Výrobková základna byla zpočátku velmi široká - tlaková vodovodní potrubí, kanalizace, fóliové izolace, díly pro cukrovary, JZD, chemické potrubní řady v rámci údržby pro PRECHEZU apod.

Plastové nádrže, jako hlavní výrobek, se vyvíjely postupně, v souvislosti s dostupností materiálů. Nádrže jsme vyráběli výhradně z desek. Námi vyvinuté stroje a přípravky pro jejich svařování (karusel, svařovací konzoly…) nám vedle masivních a na pohled důvěryhodných svarů umožnili nádrže stále zvětšovat. Se zavedením technologie vinutých plášťů rychle rostla velikost nádrží, „tlustý“ plášť umožňoval jejich použití při vyšších teplotách, kvalitní typy výchozího granulátu použití nádrží pro chemikálie velmi agresivní. Zároveň tato technologie umožnila aplikaci pevně kotvených vnitřních výstelek, zejména z drahých materiálů.

Absorbéry a absorpce zaujímají samostatnou kapitolu zařízení. Jsou komplexnějším výrobkem – skrývá se v nich více zařízení, které je třeba sladit k ideální funkčnosti. Během posledních 10 let se nám podařilo stát se pojmem nejen v nádržích, ale i absorpcích a v obecné rovině zachycování exhalací plynných, kapalných i prašných.

ZOMAplast  
   

Technologické celky jsou pak logickým pokračováním souborů zařízení: chemická hospodářství, mořírny, neutralizační stanice, pilotní jednotky…Přidaná hodnota je zde vysoká, projektem počínaje.

Kvalita – u nás rovná se stručně a jasně - „Bezpečnost a výdrž“ - pro chemii nutné zaklínadlo. Porucha našeho zařízení by znamenala většinou nějakou havárii, zamoření, škodu na životním prostředí a podobně. Dalšího rozvádění asi není třeba.

Kvalitou je pro nás odbornost, znalost norem, znalost technických souvislostí, pečlivost při výrobě a zodpovědnost.

www.zomaplast.cz

14.6.2017
autor: ZOMAplast s. r. o.
 
 
 
 
 
Recommend article Print article Back
 
 

Back


 
Latest ads

Buy | Regrind ABS and PS wihte
22.11.2017

 
 
 
 

Sale | PPC regranulate
20.11.2017

 
 

Buy | Regrind ABS natur
20.11.2017

 
 
 

Sale | ABS black regrind
17.11.2017

 
 

Sale | ABS grey regrind
17.11.2017

 
 

Sale | GRIVORY regrind grey
17.11.2017

 
 
 
Exhibitions
DMP 2017

28.11.2017 | 18th China International Mould, Metalworking, Plastics, Packaging & Rubber Exhibition.

Plast Eurasia 2017

06.12.2017 | 27. international Istanbul plastics industry fair

FESPA Eurasia 2017

07.12.2017 | FESPA Eurasia is the leading event in the Eurasian region, covering screen and digital wide format, textile printing, garment decoration and signage.

Arabiamold

11.12.2017 | Arabiamold is the only event of its kind in Middle East catering to Mould, Die & Tool industry.

PLASTIVISION ARABIA

11.12.2017 | Plastivision Arabia plastics trade fair for plastics, printing and packaging.

Erbil 5P

14.12.2017 | Platform serving plastics, petrochemicals, printing, packaging and paper eager markets of Iraq and its emerging neighboring states all-at-a -time.

Plastics Vietnam 2018

10.01.2018 | International plastic exhibition.

EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE is a new international platform that brings together leading local and international professionals from the recycling sector in the Middle East.