Time to buy a new injection press right now

 • 11.06.2018
 • Services
Time to buy a new injection press right now

In the last two decades, the plastics industry is slowly evolving. Traditional hydraulic (or pneumatic) injection machines are replaced by electric and hybrid machines. The main reason that pushes for the benefit of electric machines is simple - energy efficiency.

V některých případech činí úspory energie až 70 %, což v době rostoucích cen energií ocení nejeden producent plastových výrobků. A právě díky těmto energeticky úsporným vlastnostem se na výměnu vstřikovacích strojů vztahují evropské dotace. Díky nim může Váš podnik získat podporu ve výši až 50 % nákladů ve formě jakéhosi „šrotovného“. Pokud uvažujete o nahrazení Vašeho starého vstřikovacího lisu, pak nastala ta pravá chvíle!

Co elektrické stroje přinášejí?

Elektrické vstřikovací stroje mají, stejně jako stroje hydraulické, své výhody a nevýhody. Po konstrukční stránce je hydraulický vstřikovací lis poháněn jedním silnějším motorem včetně čerpadla, zatímco elektrický vstřikovací lis je vybaven několika nezávislými servomotory s kuličkovým šroubem. Byť jsou kuličkové šrouby dražší než hydraulické písty, jejich výhoda spočívá především ve velké přesnosti výroby. Další výhoda elektrických strojů vyplývá z absence tlačného média - v případě hydraulických strojů oleje. V elektrických strojích není nutno olej doplňovat, nehrozí jeho únik ani znečištění okolí a nemusí být brán ohled na jeho teplotu, tlak ani další fyzikální vlastnosti ovlivňující kvalitu výroby.

Nevýhodou elektrických strojů jsou naopak limitované uzavírací síly a problematické řízení dotlakové síly. Elektrické vstřikovací stroje se tak hodí spíš pro výrobu menších součástí, u kterých není potřeba vynakládat tak značnou sílu, a pro produkty s vyššími nároky na přesnost výroby. Hydraulické vstřikovací stroje jsou vhodnější pro větší součásti a pro produkty, u kterých je nutné vyvíjet značné síly. Hlavním faktorem hovořícím ve prospěch elektrických vstřikovacích strojů jsou však zmiňované významné energetické úspory.

Ušetřete hned dvakrát

Energetické úspory na průměrném elektrickém stroji Vám dokážou ušetřit třeba na novou PC CAD sestavu již během jednoho roku. Pomalu se dostáváme k vysvětlení, jak z pořízení nového elektrického vstřikovacího stroje dostat zpět až zmiňovaných 50 % vynaložených nákladů. Touto možností je využití dotační výzvy Úspory energie v rámci OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Výzva umožňuje výměnu energeticky neefektivních strojů za stroje nové, energeticky méně náročné. A právě toho lze využít, pokud uvažujete o výměně své výrobní technologie. Vhodné elektrické stroje dodávají například společnosti Battenfeld, Cincinnati Milacron, Arburg, Fanucci nebo Engel.

Pro dosažení na dotaci samozřejmě musí být splněny určité podmínky. Žádat mohou malé, střední i velké podniky. Měnit lze pouze zcela nové stroje za staré, a méně energeticky náročné kusy za ty, které polykají kilowatty elektřiny při sebemenší (ne)činnosti. Starý stroj je následně nutné vyřadit z provozu a ekologicky zlikvidovat. Dále je potřeba, aby produkční kapacita Vámi vytipovaného nového zařízení nepřekračovala tu současnou. Produkční kapacita je sledována skrze počet hodin chodu stroje a množství zpracovaného materiálu. Tímto výčet nejpodstatnějších podmínek pro pořízení nového vstřikovacího lisu končí.

Procesem získání dotace s poradenskou agenturou

Jak se ke slibované dotační podpoře probojovat? Nejprve je nutné vyhodnotit, zda vůbec můžete o dotaci žádat. Předběžný energetický audit Vám řekne, zda bude případná dosažená energetická úspora při výměně strojů dostatečná. Hodnocení finančního zdraví Vám ukáže, zda je Vaše firma způsobilá pro čerpání dotace. Pokud tato hodnocení dopadnou kladně, je nutné nechat zpracovat energetický posudek, a na jeho základě zpracovat podnikatelský záměr. Tyto dva dokumenty jsou stěžejními z požadovaných příloh k žádosti o dotaci. Pak už nezbývá, než dát dohromady i ostatní přílohy (typicky např. prokázání práv k užívání provozní nemovitosti či prokázání velikosti podniku), podat celý projekt přes portál ISKP14+ využívaný k zadávání žádostí o podporu a čekat, až bude Váš projekt odborně posouzen.

Jednou z možností, jak projektový záměr nachystat, je zkusit připravit dotační žádost sám, a pak ji sám také podat. Stojí to však poměrně značné množství času a asi Vám přibude pár vrásek na čele. Druhou možností je využití služeb specializovaných agentur, které se zpracováním dotačních žádostí zabývají. Poradenské agentury Vás provedou nejen celým procesem přípravy a podání žádosti, ale ty kvalitní i následným výběrovým řízením na dodavatele strojů a administrací spojenou s realizací projektu. Poslední dva zmíněné body jsou neméně důležité a představují vysoce rizikové body v přípravě vlastními silami. Ceny dotačních agentur za získání dotace se pohybují v jednotkách procent z celkových investičních nákladů.

Atraktivita programu?!

„Po delší době se jedná o velmi zajímavou a jednoduchou možnost, jak získat dotaci na pořízení strojů. Získání dotace není podmíněno žádným vývojem či inovacemi, a jedná se tedy o atraktivní věc pro všechny podnikatele v oboru", říká Ing. Jaroslav Kopecký ze společnosti Regionální poradenská agentura, která podnikatelům s vyřízením dotace pomáhá. „Právě plastikářský průmysl byl v nastavení podmínek dotačních programů v poslední době silně znevýhodněn, neboť nebyla reflektována specifika oboru. Dobrou zprávou je, že i daný dotační titul umožňuje řešit i další oblasti chodu společnosti, což však vyžaduje podrobnější analýzu.“ Neváhejte tak a kontaktujte svého poradce, který Vám podá bližší informace.

www.rpa.cz

 • autor:
 • skupina RPA


  You might also be interested  • Statues, model of human heart, food from 3D printers will be at the 3DExpo

   Statues, model of human heart, food from 3D printers will be at the 3DExpo

   • 09.05.2018

   A 3Dexpo exhibition of technologies related to 3D printing takes place in Prague from 2014. Every year, experts and the general public find it easy to get acquainted with the trends and innovations in the field of 3D printers, 3D scanners, print materials and the possibilities of using these modern...

  • VELOX CMS has already organized the 14th Learning Seminar

   VELOX CMS has already organized the 14th Learning Seminar

   • 30.04.2018

   On April 10th and 11th, 2018, this 14th training seminar organized by VELOX CMS was held successfully in Jihlava on the topic of "prevention of defects, troubleshooting and cost savings and innovation" for plastic...

  • Bratislava Motor Show 2018 - photogallery

   Bratislava Motor Show 2018 - photogallery

   • 27.04.2018

   In Slovakia, the Motor Show Bratislava 2018 is being held in these days. During the 28 years of existence, it has grown to the most anticipated and the most prestigious event of the year not only in Slovakia but also in the Central European...