• Home
 • Features
 • Reducing the energy performance of buildings with the Merlin Destratifier 2 in 1

Reducing the energy performance of buildings with the Merlin Destratifier 2 in 1

 • 02.01.2018
 • Machinery & Equipment
Reducing the energy performance of buildings with the Merlin Destratifier 2 in 1

The Merlin-Technology suspension module is an air suspended ceiling that is capable of balancing horizontal and vertical air temperatures, increasing and balancing moisture inside large areas, and reducing the cost of heating.

Zvlhčovač a současně destratifikátor Merlin používá speciální odstředivý rotor, který vyvolává promíchávání vzduchu, neprodukuje škodlivé proudy, které by obtěžovaly dělníky a je vyráběn podle bezpečnostních a hygienických norem v souladu se zachováním životního prostředí.

Na rozdíl od klasických stropních ventilátorů destratifikátor nesměšuje proudění vzduchu přímo kolmo v soustředěných plochách, ale rozděluje vzduch paprskovitě, přičemž odděluje velké plochy nepostřehnutelnou ventilací.

Jev, kdy se vzduch vrství a teplo shromažďuje blízko stropů, obzvláště ve velkoplošných vytápěných prostorách je velmi běžný a je příčinou velkého rozptylu tepla a vysokých energetických nákladů. Systém destratifikátoru zabraňuje vrstvení horkého vzduchu u stropu, redukuje spotřebu energie a zajišťuje pohodu prostředí.

Fotografie z realizace systému zvlhčování vzduchu se zabudovanými stropními destratifikátory:

Obr. 1: pohled na úpravnu vody (filtrace, změkčovací stanice, reverzní osmózová jednotka vyrovnávací mezizásoba demi vody) 
  Obr. 1: pohled na úpravnu vody (filtrace, změkčovací stanice, reverzní osmózová jednotka vyrovnávací mezizásoba demi vody) 

 

Obr. 2: pohled na řídící jednotku systému zvlhčování vzduchu 
  Obr. 2: pohled na řídící jednotku systému zvlhčování vzduchu 

 

Obr. 3: pohled do prostoru výroby 
  Obr. 3: pohled do prostoru výroby 

 

Obr. 4: pohled na strop na zavěšený zvlhčující modul a stropní destratifikátor 2 v 1 
  Obr. 4: pohled na strop na zavěšený zvlhčující modul a stropní destratifikátor 2 v 1 


Obrovské snížení nákladů na vytápění!

Aby mohla být vyjádřena potenciální úspora, je nezbytné především zjistit teplotní rozdíl mezi teplotou u stropu a u podlahy: T = tb x (1 + 0,115 h) - tb přičemž tb = teplota v úrovni podlahy, h = výška místnosti.

Rovnice je založena na optimálních podmínkách a mění se podle typu stěn a izolace stropů, prosklenýché ploch a jejich postavení vůči slunečnímu světlu, dveřím a vchodům, právě tak jako jejich počet a doba v zavislosti na ročním období. Rovnice platípro prostory až do výšky 9 m.


Grafické znázornění nárustu teploty s výškou

Grafické znázornění nárustu teploty s výškou 
  

Vzduch ve vyšších částech budovy je teplejší než u podlahy a za jistých podmínek může být rozdíl teplot 10 až 12°C. Tepelné ztráty způsobené konstrukcí budovy a spotřeba energie na vytápění jsou velmi ovlivněny nesprávnou izolací. Zejména starší průmyslové budovy jsou v tomto ohledu velmi špatné. Teplota u podlahy je velmi často regulována termostaty, ale teplota u stropu je závislá na mnoha faktorech:

 • Kapacita, výkonnost a distribuce ve vztahu k velikosti budovy,
 • Sezónní změny venkovních podmínek, např. vertikální vzrůst teploty je nulový za nepřítomnosti topení a max. během studené zimy, kdy se topí.


Grafické znázornění hromadění teplého vzduchu

Grafické znázornění hromadění teplého vzduchu Grafické znázornění hromadění teplého vzduchu
  a) bez destratifikátorů   b) s destratifikátory


Testovací údaje, odborná literatura indikují teplotní gradienty 1°C nebo více na každý metr výšky, což je způsobeno stratifikací vzduchu. Stratifikace také zvyšuje větrací ztráty, protože zvýšení teploty vede k většímu úniku vzduchu skrz otvory v budově.
Nárůst větracích ztrát vzduchu může dosáhnout hodnoty 5% na každý stupeň rozdílu teploty u podlahy a stropu.

Zvýšení teploty výrobních prostor o 1°C zvyšuje náklady na vytápění min. o 6 %.

Současně spolupůsobí efekt adiabatického chlazení (150 litrů vody rozprášené ve formě mlhoviny vysokotlakým zvlhčováním vzduchu = 100 kW energie ve formě odparného tepla).

Snížení nákladů na provoz klimatizačních jednotek v letním období řádově o 15 až 20 %.

Porovnání průběhu teplot v průřezu budovy s ohledem k výšce budovy

Porovnání průběhu teplot v průřezu budovy s ohledem k výšce budovy 
  Systém bez vyrovnání teplotní diference: Ohřátý vzduch se hromadí v oblasti u stropu, působí obrovské výdaje nikoli nezbytné! 

 

Porovnání průběhu teplot v průřezu budovy s ohledem k výšce budovy 
  Systém s vyrovnáním teplotní diference: Zahřátý vzduch je rozložený téměř rovnoměrně, tak je zajištěno účinného užití jinak zbytečně vynaložené energie na vytápění 


Přínos stropního destratifikátoru:

Míšení vzduchu ve velké budově má v zimním období za následek:

 • Eliminaci teplotního gradientu,
 • Redukci tepelných ztrát,
 • Zvýšení teploty u podlahy,
 • Stejnoměrnou teplotu v budově,
 • Zlepšení podmínek životního prostředí,
 • Lepší využití odpadního tepla produkovaného stroji,
 • Ve výsledku úsporu energie.


Přínos stropního destratifikátoru lze zaznamenat i v letním období:

 • Univerzální a stejnoměrné větrání celé budovy,
 • Redukce koroze konstrukce budovy,
 • Redukce a odvádění plynů a zápachů,
 • Redukce vlhkosti v budově.


Použití:

Destratifikátory Merlin jsou jedinečným patentovaným řešením pro zvyšování vlhkosti prostředí a současně pro snižování nákladů na vytápění. Zvlhčovače Merlin 2 v 1 mohou být instalovány v jakémkoliv prostředí, kde je potřeba vlhčit a směšovat vzduch, např. ve:

 • Výrobních, obchodních provozovnách a skladech v různých oborech lidské činnosti,
 • Sportovních halách,
 • Logistických centrech,
 • Zootechnických farmách,
 • Plaveckých bazénech, tenisových kurtech a jiných sportovních prostorách,
 • Sklenících a zahradnických stavbách,
 • Knihovnách, muzeích, výstavních pavilonech apod.


Výsledky velkého počtu instancí stropních destratifikátorů v nejrůznějších podmínkách vykazují průměrnou úsporu nákladů na energii a vytápění 20 až 30%.


Několik dobrých důvodů pro zvlhčovací a osvěžovací systémy:

Člověk stráví v průměru více než 80 % svého života v uzavřených místnostech.

 • Zvyšování odolnosti proti nachlazení a chřipce.
 • Zlepšení celkové duševní pohody a zvýšení koncentrace.
 • Ochrana proti vysušování kůže a očí, sliznic.
 • Redukce hladiny prachu, což pomáhá alergikům.
 • Zlepšení podmínek „pitného režimu“ organismu.
 • Efekt adiabatického chlazení.
 • Nezanedbatelné úspory na vytápění – systém stropních destratifikátorů.
 • Stabilizování relativní vlhkosti v pracovním prostředí z technologických důvodů.
 • Odstranění výbojů elektrostatické elektřiny a jejích negativních projevů (např. nekontrolovatelný vznos prachu, nepříjemné výboje do lidského organismu, vlhkostně stabilizovaný materiál na skladě, technologické procesy lepení, stříkání a zrání povrchové úpravy za kontrolovaných podmínek teploty a vlhkosti).


Rozmístění:

Při instalaci je důležité dodržet šachovnicové celkové rozmístění destratifikátorů tak, aby docházelo ke kontinuálnímu promíchávání vzduchu v celém prostoru výrobní nebo skladové či sportovní haly.


Výška zavěšení:

Doporučuje se zavěsit destratifikátor od stropu nebo od nosníku v minimální vzdálenosti rovnající se alespoň 15% z celkové výšky místnosti, v každém případě ne níže jak jeden metr. Pokud jde o technické parametry, destrifikátory jsou dodávány ve verzi krytí IP 55, a to pro mokré prostředí.

Ekonomická návratnost: velmi rychlá, více informací na www.drekoma.cz

Kontaktujte nás: tel.: +420 604 580 950, E-mail: miroslav.harazim@drekoma.cz

 • autor:
 • Ing. Miroslav Harazím, Ph.D., DREKOMA


You might also be interested


 • INTERVIEW about current events in the company CHODOS CHODOV s.r.o.

  INTERVIEW about current events in the company CHODOS CHODOV s.r.o.

  • 05.03.2018

  We bring you an interview Ing. Miroslav Černý ml. about activities in the company CHODOS CHODOV s.r.o., about the company's current condition, and about the ideas and plans that the company has for the future. He also talks about interesting job opportunities that are open to job seekers in the...

 • 4-Axis RV Series Automated Fluid Dispensing Robot

  4-Axis RV Series Automated Fluid Dispensing Robot

  • 28.02.2018

  The RV Series automated fluid dispensing system features proprietary DispenseMotion software and a fully integrated CCD smart vision camera for best-in-class fluid placement accuracy and control at any angle along the 360° rotational...

 • Reliably measure multiple variables using sensor Level Plus

  Reliably measure multiple variables using sensor Level Plus

  • 19.02.2018

  Level Plus offers several types of sensors, each of which meets the requirements for accurate and flexible sensing, allows 3-in-1 measurement and after installation and calibration there is no need for regular maintenance or...


 • Dassault Systemes presents SOLIDWORKS 2018

  Dassault Systemes presents SOLIDWORKS 2018

  • 14.02.2018

  The company Dassault Systemes, 3DEXPERIENCE Company, world leader in 3D design software, 3D digital modeling and product lifecycle management (PLM), presents SOLIDWORKS 2018. Portfolio includes new applications for 3D modeling and engineering. This is a new solution to modeling the production...

 • Design a wrapping machine with PENTA - servis spol.s r.o.

  Design a wrapping machine with PENTA - servis spol.s r.o.

  • 07.02.2018

  The possibility to assemble a semi-automatic winding machine is offered by PENTA - servis. You have the option of choosing the height of the winding, size platform, you can also use the possibilities of rewinding the winding machine into the...

 • Steve Maguire, Founder and President, Maguire Products, Inc. in the Plastics Hall of Fame

  Steve Maguire, Founder and President, Maguire Products, Inc. in the Plastics Hall of Fame

  • 05.02.2018

  Steve Maguire is a prolific inventor who has transformed plastics raw material handling technology and revolutionized the way processors control the preparation and consumption of molding and extrusion compounds. As a self-reliant entrepreneur, he has drawn on his own early experience as a plastics...