PlasticPortal.eu - daily updated portal for the plastics and rubber

News
Possibilities of obtaining a grant in the Slovak Republic

17.01.2018 | Newsletter - January 2018.

COBA received supplier award for the second time

15.01.2018 | COBA was recently invited to a meeting of AGC - AGC Automotive Supplier Day suppliers in Belgium.

NEWMATEC 2018 in just two months in Tale

12.01.2018 | Automotive Industry Association of the Slovak Republic invites you to the 4rd Annual Conference NEWMATEC.

Conference Molds and Plastics 2018

10.01.2018 | Company JAN SVOBODA s.r.o. invites you to the 9 edition of the traditional conference Plastics and Molds 2018 which takes place in a pleasant atmosphere at Maximus Resort (Hrázní 327 / 4a, 635 00 Brno).

Position sensors MTS for industrial use

08.01.2018 | Reliable and intelligent position sensors for industrial use from the company MTS Sensors.

 
Translation dictionary
Portal LAWS AND STANDARDS
Portal LAWS AND STANDARDS
Current in legislation
Harmonized standards in October 2017

18.12.2017 | In the Official Journal of the EU were to October 2017 published the following titles and references of harmonized standards:

Of Act no. 79/2015 Z.z. about waste - an amendment

11.12.2017 | Amendment no. 292/2017 of Act No. 79/2015 Coll. on waste takes effect from 1.1.2018 until 31.12.2022.

Content of PAH in articles and toys

03.07.2017 | The ECHA website is a new call for submission of comments and evidence on the PAH content listed in REACH item 50 of Annex XVII on articles and toys.

The new amendment to Regulation No. 10/2011 (PIM regulation) on plastic materials and articles intended to come into contact with food

31.05.2017 | Commission Regulation No. (EU) 2017/752 amends and corrects the PIM regulation on plastic materials and articles intended to come into contact with fo ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Home > Featured Articles > Reducing the energy performance of buildings with the Merlin Destratifier 2 in 1
Reducing the energy performance of buildings with the Merlin Destra ...
 
 
Reducing the energy performance of buildings with the Merlin Destratifier 2 in 1

Reducing the energy performance of buildings with the Merlin Destratifier 2 in 1

The Merlin-Technology suspension module is an air suspended ceiling that is capable of balancing horizontal and vertical air temperatures, increasing and balancing moisture inside large areas, and reducing the cost of heating.

Zvlhčovač a současně destratifikátor Merlin používá speciální odstředivý rotor, který vyvolává promíchávání vzduchu, neprodukuje škodlivé proudy, které by obtěžovaly dělníky a je vyráběn podle bezpečnostních a hygienických norem v souladu se zachováním životního prostředí.

Na rozdíl od klasických stropních ventilátorů destratifikátor nesměšuje proudění vzduchu přímo kolmo v soustředěných plochách, ale rozděluje vzduch paprskovitě, přičemž odděluje velké plochy nepostřehnutelnou ventilací.

Jev, kdy se vzduch vrství a teplo shromažďuje blízko stropů, obzvláště ve velkoplošných vytápěných prostorách je velmi běžný a je příčinou velkého rozptylu tepla a vysokých energetických nákladů. Systém destratifikátoru zabraňuje vrstvení horkého vzduchu u stropu, redukuje spotřebu energie a zajišťuje pohodu prostředí.

Fotografie z realizace systému zvlhčování vzduchu se zabudovanými stropními destratifikátory:

Obr. 1: pohled na úpravnu vody (filtrace, změkčovací stanice, reverzní osmózová jednotka vyrovnávací mezizásoba demi vody)  
  Obr. 1: pohled na úpravnu vody (filtrace, změkčovací stanice, reverzní osmózová jednotka vyrovnávací mezizásoba demi vody)  

 

Obr. 2: pohled na řídící jednotku systému zvlhčování vzduchu  
  Obr. 2: pohled na řídící jednotku systému zvlhčování vzduchu  

 

Obr. 3: pohled do prostoru výroby  
  Obr. 3: pohled do prostoru výroby  

 

Obr. 4: pohled na strop na zavěšený zvlhčující modul a stropní destratifikátor 2 v 1  
  Obr. 4: pohled na strop na zavěšený zvlhčující modul a stropní destratifikátor 2 v 1  


Obrovské snížení nákladů na vytápění!

Aby mohla být vyjádřena potenciální úspora, je nezbytné především zjistit teplotní rozdíl mezi teplotou u stropu a u podlahy: T = tb x (1 + 0,115 h) - tb přičemž tb = teplota v úrovni podlahy, h = výška místnosti.

Rovnice je založena na optimálních podmínkách a mění se podle typu stěn a izolace stropů, prosklenýché ploch a jejich postavení vůči slunečnímu světlu, dveřím a vchodům, právě tak jako jejich počet a doba v zavislosti na ročním období. Rovnice platípro prostory až do výšky 9 m.


Grafické znázornění nárustu teploty s výškou

Grafické znázornění nárustu teploty s výškou  
   

Vzduch ve vyšších částech budovy je teplejší než u podlahy a za jistých podmínek může být rozdíl teplot 10 až 12°C. Tepelné ztráty způsobené konstrukcí budovy a spotřeba energie na vytápění jsou velmi ovlivněny nesprávnou izolací. Zejména starší průmyslové budovy jsou v tomto ohledu velmi špatné. Teplota u podlahy je velmi často regulována termostaty, ale teplota u stropu je závislá na mnoha faktorech:

 • Kapacita, výkonnost a distribuce ve vztahu k velikosti budovy,
 • Sezónní změny venkovních podmínek, např. vertikální vzrůst teploty je nulový za nepřítomnosti topení a max. během studené zimy, kdy se topí.


Grafické znázornění hromadění teplého vzduchu

Grafické znázornění hromadění teplého vzduchu  Grafické znázornění hromadění teplého vzduchu
  a) bez destratifikátorů    b) s destratifikátory


Testovací údaje, odborná literatura indikují teplotní gradienty 1°C nebo více na každý metr výšky, což je způsobeno stratifikací vzduchu. Stratifikace také zvyšuje větrací ztráty, protože zvýšení teploty vede k většímu úniku vzduchu skrz otvory v budově.
Nárůst větracích ztrát vzduchu může dosáhnout hodnoty 5% na každý stupeň rozdílu teploty u podlahy a stropu.

Zvýšení teploty výrobních prostor o 1°C zvyšuje náklady na vytápění min. o 6 %.

Současně spolupůsobí efekt adiabatického chlazení (150 litrů vody rozprášené ve formě mlhoviny vysokotlakým zvlhčováním vzduchu = 100 kW energie ve formě odparného tepla).

Snížení nákladů na provoz klimatizačních jednotek v letním období řádově o 15 až 20 %.

Porovnání průběhu teplot v průřezu budovy s ohledem k výšce budovy

Porovnání průběhu teplot v průřezu budovy s ohledem k výšce budovy  
  Systém bez vyrovnání teplotní diference: Ohřátý vzduch se hromadí v oblasti u stropu, působí obrovské výdaje nikoli nezbytné!  

 

Porovnání průběhu teplot v průřezu budovy s ohledem k výšce budovy  
  Systém s vyrovnáním teplotní diference: Zahřátý vzduch je rozložený téměř rovnoměrně, tak je zajištěno účinného užití jinak zbytečně vynaložené energie na vytápění  


Přínos stropního destratifikátoru:

Míšení vzduchu ve velké budově má v zimním období za následek:

 • Eliminaci teplotního gradientu,
 • Redukci tepelných ztrát,
 • Zvýšení teploty u podlahy,
 • Stejnoměrnou teplotu v budově,
 • Zlepšení podmínek životního prostředí,
 • Lepší využití odpadního tepla produkovaného stroji,
 • Ve výsledku úsporu energie.


Přínos stropního destratifikátoru lze zaznamenat i v letním období:

 • Univerzální a stejnoměrné větrání celé budovy,
 • Redukce koroze konstrukce budovy,
 • Redukce a odvádění plynů a zápachů,
 • Redukce vlhkosti v budově.


Použití:

Destratifikátory Merlin jsou jedinečným patentovaným řešením pro zvyšování vlhkosti prostředí a současně pro snižování nákladů na vytápění. Zvlhčovače Merlin 2 v 1 mohou být instalovány v jakémkoliv prostředí, kde je potřeba vlhčit a směšovat vzduch, např. ve:

 • Výrobních, obchodních provozovnách a skladech v různých oborech lidské činnosti,
 • Sportovních halách,
 • Logistických centrech,
 • Zootechnických farmách,
 • Plaveckých bazénech, tenisových kurtech a jiných sportovních prostorách,
 • Sklenících a zahradnických stavbách,
 • Knihovnách, muzeích, výstavních pavilonech apod.


Výsledky velkého počtu instancí stropních destratifikátorů v nejrůznějších podmínkách vykazují průměrnou úsporu nákladů na energii a vytápění 20 až 30%.


Několik dobrých důvodů pro zvlhčovací a osvěžovací systémy:

Člověk stráví v průměru více než 80 % svého života v uzavřených místnostech.

 • Zvyšování odolnosti proti nachlazení a chřipce.
 • Zlepšení celkové duševní pohody a zvýšení koncentrace.
 • Ochrana proti vysušování kůže a očí, sliznic.
 • Redukce hladiny prachu, což pomáhá alergikům.
 • Zlepšení podmínek „pitného režimu“ organismu.
 • Efekt adiabatického chlazení.
 • Nezanedbatelné úspory na vytápění – systém stropních destratifikátorů.
 • Stabilizování relativní vlhkosti v pracovním prostředí z technologických důvodů.
 • Odstranění výbojů elektrostatické elektřiny a jejích negativních projevů (např. nekontrolovatelný vznos prachu, nepříjemné výboje do lidského organismu, vlhkostně stabilizovaný materiál na skladě, technologické procesy lepení, stříkání a zrání povrchové úpravy za kontrolovaných podmínek teploty a vlhkosti).


Rozmístění:

Při instalaci je důležité dodržet šachovnicové celkové rozmístění destratifikátorů tak, aby docházelo ke kontinuálnímu promíchávání vzduchu v celém prostoru výrobní nebo skladové či sportovní haly.


Výška zavěšení:

Doporučuje se zavěsit destratifikátor od stropu nebo od nosníku v minimální vzdálenosti rovnající se alespoň 15% z celkové výšky místnosti, v každém případě ne níže jak jeden metr. Pokud jde o technické parametry, destrifikátory jsou dodávány ve verzi krytí IP 55, a to pro mokré prostředí.

Ekonomická návratnost: velmi rychlá, více informací na www.drekoma.cz

Kontaktujte nás: tel.: +420 604 580 950, E-mail: miroslav.harazim@drekoma.cz

2.1.2018
autor: Ing. Miroslav Harazím, Ph.D., DREKOMA
 
 
 
 
 
Recommend article Print article Back
 
 

Back


 
Latest ads

Buy | PP regrind
17.01.2018

 
 
 
 

Buy | PC, PMMA, PC/ABS
15.01.2018

 
 

Buy | PC metalized
15.01.2018

 
 

Sale | Regrind PS trays
15.01.2018

 
 

Sale | Regrind PP boxes
15.01.2018

 
 

Sale | Regrind PET trays
15.01.2018

 
 

Sale | Regrind HDPE trays
15.01.2018

 
 
 
Exhibitions
EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE is a new international platform that brings together leading local and international professionals from the recycling sector in the Middle East.

Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japan's Only Exhibition Specialised in Automotive Lightweight Technologies! -The Best Place to Meet Automotive Engineers from All Over the World-

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | International Trade Exhibition for plastics and petrochemicals.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Fair for plastics technology.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Exhibition of machines and technologies for business.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. international Fair of Gastronomy Danubius Gastro.

Gastropack 2018

25.01.2018 | Exhibition of Packing Materials and techniques.

SamuPlast

31.01.2018 | Exhibition of excellence for technology, machinery and plastic materials.