PlasticPortal.eu - daily updated portal for the plastics and rubber

News
Possibilities of obtaining a grant in the Slovak Republic

17.01.2018 | Newsletter - January 2018.

COBA received supplier award for the second time

15.01.2018 | COBA was recently invited to a meeting of AGC - AGC Automotive Supplier Day suppliers in Belgium.

NEWMATEC 2018 in just two months in Tale

12.01.2018 | Automotive Industry Association of the Slovak Republic invites you to the 4rd Annual Conference NEWMATEC.

Conference Molds and Plastics 2018

10.01.2018 | Company JAN SVOBODA s.r.o. invites you to the 9 edition of the traditional conference Plastics and Molds 2018 which takes place in a pleasant atmosphere at Maximus Resort (Hrázní 327 / 4a, 635 00 Brno).

Position sensors MTS for industrial use

08.01.2018 | Reliable and intelligent position sensors for industrial use from the company MTS Sensors.

 
Translation dictionary
Portal LAWS AND STANDARDS
Portal LAWS AND STANDARDS
Current in legislation
Harmonized standards in October 2017

18.12.2017 | In the Official Journal of the EU were to October 2017 published the following titles and references of harmonized standards:

Of Act no. 79/2015 Z.z. about waste - an amendment

11.12.2017 | Amendment no. 292/2017 of Act No. 79/2015 Coll. on waste takes effect from 1.1.2018 until 31.12.2022.

Content of PAH in articles and toys

03.07.2017 | The ECHA website is a new call for submission of comments and evidence on the PAH content listed in REACH item 50 of Annex XVII on articles and toys.

The new amendment to Regulation No. 10/2011 (PIM regulation) on plastic materials and articles intended to come into contact with food

31.05.2017 | Commission Regulation No. (EU) 2017/752 amends and corrects the PIM regulation on plastic materials and articles intended to come into contact with fo ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Home > Featured Articles > nova-Institute: Global market for bioplastics
nova-Institute: Global market for bioplastics
 
 
nova-Institute: Global market for bioplastics

nova-Institute: Global market for bioplastics

The current results of the annual bioplastic market data presented at the 12th European Bioplastics Conference in Berlin confirm the steady growth of the world bioplastics industry

„Predpokladá sa, že celosvetový trh s bioplastami bude v najbližších piatich rokoch rásť o 20 percent. Prechod na nízkouhlíkové a recyklované hospodárstvo, silnejšiu politickú podporu pre bioekonómiu a zvýšenie povedomia spotrebiteľov o trvalo udržateľných produktoch a obaloch sú hnacími silami expanzie, "hovorí François de Bie, predseda Európskej bioplastov. "Počas posledných desiatich rokov sa bioplastový priemysel rozvíjal a vyvinul v rýchlo rastúci inovatívny sektor," hovorí François de Bie. 

Celková výrobná kapacita bioplastov sa zvýši z približne 2,05 milióna ton v roku 2017 na približne 2,44 milióna ton v roku 2022.

Inovatívne biopolyméry, ako je kyselina polylaktická a polyhydroxyalkanoáty, sú hlavnými hnacími silami tohto rastu v oblasti biodegradovateľných plastov. Tieto polyestery sú 100% biologicky odbúrateľné, a majú široké spektrum fyzikálnych a mechanických vlastností v závislosti od ich chemického zloženia. Výrobné kapacity polylaktidu predpokladajú nárast o 50% do roku 2022 v porovnaní s rokom 2017.

Plasty, ako polyetylén, polyetyléntereftalát, a polyamidy, v súčasnosti tvoria asi 56% (1,2 milióna ton) svetových výrobných kapacít plastov. Predpokladá sa, že produkcia biologického polyetylénu bude naďalej rásť, keďže v Európe sú naplánované nové kapacity. Zvýšenie výrobných kapacít pre biologický polyetyléntereftalát sa však neuskutočnilo v očakávanom pomere. Namiesto toho sa vyvinul polyetylénfuranoát, nový polymér, ktorý by mal vstúpiť na trh v roku 2020.

Polyetylénfuranoát je porovnateľný s polyetyléntereftalátom, ale je 100% biologicky založený a má vynikajúce bariérové a tepelné vlastnosti, čo je ideálny materiál pre balenie nápojov, potravín a nepotravinových výrobkov.

V roku 2017 obaly zostávajú najväčšou oblasťou využívania bioplastov, s takmer 60% (1,2 milióna ton), z celkového trhu s bioplastmi. Údaje tiež potvrdzujú, že bioplastické materiály sa už používajú v mnohých ďalších odvetviach vrátane textilu, spotrebného tovaru, poľnohospodárstva a záhradníctva, a aplikácií do automobilového a dopravného sektora. 

Pôda využívaná na pestovanie obnoviteľných surovín na výrobu bioplastov predstavovala v roku 2017 približne 0,82 milióna hektárov, čo predstavovalo menej ako 0,02 percent celkovej poľnohospodárskej plochy 5 miliárd hektárov, z ktorých 97 percent bolo využívaných na pastviny, krmivo a potravy. Napriek predpokladanému rastu trhu v najbližších piatich rokoch, podiel využívania pôdy pre bioplasty zostane okolo 0,02 percenta. To jasne ukazuje, že neexistuje žiadna súťaž medzi obnoviteľnou surovinou pre potraviny, krmivá a výrobu bioplastov.

European Bioplastics, nova-Institute  
 Obr. 1 Svetová produkcia bioplastov  


Aktualizácia trhových údajov 2017 bola zostavená v spolupráci s výskumným ústavom nova-Institute v nemeckom Hürth. Údaje o celkových výrobných kapacitách bioplastov sú založené na trhovej štúdii "Biologické stavebné bloky a polyméry" od nova-Institute (2018).

 

19.12.2017
autor: European Bioplastics e.V.
 
 
 
 
 
Recommend article Print article Back
 
 

Back


 
Latest ads

Buy | PP regrind
17.01.2018

 
 
 
 

Buy | PC, PMMA, PC/ABS
15.01.2018

 
 

Buy | PC metalized
15.01.2018

 
 

Sale | Regrind PS trays
15.01.2018

 
 

Sale | Regrind PP boxes
15.01.2018

 
 

Sale | Regrind PET trays
15.01.2018

 
 

Sale | Regrind HDPE trays
15.01.2018

 
 
 
Exhibitions
EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE is a new international platform that brings together leading local and international professionals from the recycling sector in the Middle East.

Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japan's Only Exhibition Specialised in Automotive Lightweight Technologies! -The Best Place to Meet Automotive Engineers from All Over the World-

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | International Trade Exhibition for plastics and petrochemicals.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Fair for plastics technology.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Exhibition of machines and technologies for business.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. international Fair of Gastronomy Danubius Gastro.

Gastropack 2018

25.01.2018 | Exhibition of Packing Materials and techniques.

SamuPlast

31.01.2018 | Exhibition of excellence for technology, machinery and plastic materials.