PlasticPortal.eu - daily updated portal for the plastics and rubber

News
Possibilities of obtaining a grant in the Slovak Republic

17.01.2018 | Newsletter - January 2018.

COBA received supplier award for the second time

15.01.2018 | COBA was recently invited to a meeting of AGC - AGC Automotive Supplier Day suppliers in Belgium.

NEWMATEC 2018 in just two months in Tale

12.01.2018 | Automotive Industry Association of the Slovak Republic invites you to the 4rd Annual Conference NEWMATEC.

Conference Molds and Plastics 2018

10.01.2018 | Company JAN SVOBODA s.r.o. invites you to the 9 edition of the traditional conference Plastics and Molds 2018 which takes place in a pleasant atmosphere at Maximus Resort (Hrázní 327 / 4a, 635 00 Brno).

Position sensors MTS for industrial use

08.01.2018 | Reliable and intelligent position sensors for industrial use from the company MTS Sensors.

 
Translation dictionary
Portal LAWS AND STANDARDS
Portal LAWS AND STANDARDS
Current in legislation
Harmonized standards in October 2017

18.12.2017 | In the Official Journal of the EU were to October 2017 published the following titles and references of harmonized standards:

Of Act no. 79/2015 Z.z. about waste - an amendment

11.12.2017 | Amendment no. 292/2017 of Act No. 79/2015 Coll. on waste takes effect from 1.1.2018 until 31.12.2022.

Content of PAH in articles and toys

03.07.2017 | The ECHA website is a new call for submission of comments and evidence on the PAH content listed in REACH item 50 of Annex XVII on articles and toys.

The new amendment to Regulation No. 10/2011 (PIM regulation) on plastic materials and articles intended to come into contact with food

31.05.2017 | Commission Regulation No. (EU) 2017/752 amends and corrects the PIM regulation on plastic materials and articles intended to come into contact with fo ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Home > Featured Articles > Mechanical mold temperature controller by JAN SVOBODA company
Mechanical mold temperature controller by JAN SVOBODA company
 
 
Mechanical mold temperature controller by JAN SVOBODA company

Mechanical mold temperature controller by JAN SVOBODA company

How to maintain constant mold temperature during molding? That is the question the press council meets. Generally, there were two ways to solve - either the mold temperature was not solved and cooled to the lowest possible temperature, including all negative accompanying phenomena such as incorrect dimensions, high stresses in the molding, or surface problems, etc.

Druhou variantou pak bylo zakoupení drahého temperačního přístroje, který ovšem v některých provedeních má problémy udržet konstantní teplotu formy například při přerušení výroby. Navíc se jedná o přístroje a aktivním výhřevem, tedy spotřebou elektrické energie.  Na trhu je velké množství regulátorů teploty formy. Jedná se o různé systémy řízení teploty ať již pomocí vody, nebo temperaci pomocí oleje na vyšší teploty.

Třetí možností v tuto chvíli je aplikace regulačního teplotního ventilu, která na Český a Slovenský trh dodává firma JAN SVOBODA s.r.o.

Mechanický regulátor teploty formy firmy Smartflow se ovšem zcela vymyká zavedeným postupům a nabízí unikátní možnosti řízení teploty.

Systém mechanické regulace funguje bez elektrické energie, čímž snižuje ekonomickou náročnost výroby a navíc minimalizuje průtoky vody tak, aby lisovna šetřila finanční prostředky potřebné na korektní a opakovatelné technologické postupy.

Je nutné si uvědomit, že při vstřikování plastů od formy předává roztavený plastový materiál formě teplo, které se následně odvádí přes do chladící vody.

Mechanický regulátor snímá teplotu výstupní vody z formy a dle potřeby omezuje, nebo naopak zvedá průtok vody tak, aby byla dodržena teplota formy předepsaná výrobcem plastového materiálu. Když teplota chladící vody stoupne k maximální povolené hodnotě, systém otevře průtok a dojde k intenzivnějšímu ochlazování formy tak, aby nedošlo k přehřátí formy. Naopak pokud se teplota formy limitně blíží spodní nastavené hranici regulátor omezí průtok a tím dojde k udržení požadované teploty.

Mechanický regulátor teploty formy

Tradiční, vysoké rychlosti turbulentního proudění běžně používané v chladících okruzích pro optimální přenos teploty z formy do chladícího média jsou v případě nasazení mechanického regulátoru teploty formy Smartflow zcela irelevantní, protože cílem není dosažení maximálního ochlazení tvaru, ale udržení stálé teploty formy. Systém (jak již bylo zmíněno) využívá efektu vyhřívání formy vstřikovaným plastem a udržuje nastavenou teplotu na výstupu tak, aby bylo dosaženo konstantní, optimální teploty pro vstřikování plastu. Mechanický regulátor například automaticky kompenzuje teplotu vstupního chladícího média, která je odlišná nejen v různých časových období roku, ale také rozdíly ve dne a v noci.

Systém je obecně vhodný pro formy, kde je přívod vstupní vody chladnější než forma a teplota materiálu je dostatečná pro ohřev formy na požadovanou teplotu. Vstřikovaný materiál musím mít potenciál nahřát formu během krátké doby na provozní teplotu.

Aby bylo dosáhnuto co nejpřesnějšího nastavení, systém mechanické regulace teploty formy pracuje s jednotkami BTU (tedy British Thermal Unit). Tato starší jednotka, která se dodnes používá v anglicky mluvících zemí, byla v Evropě nahrazena jednotkou soustavy SI – joule. Definice této jednotky: jedná se o množství tepla potřebného ke zvýšení teploty 1 libry kapalná vody o 1F při tlaku 1 atmosféry.
Díky mechanickému regulátoru je tedy možné u některých forem výrazně ušetřit energii potřebnou na korektní temperaci a snížit tím náklady na výrobu.

www.jansvoboda.cz

21.12.2017
autor: JAN SVOBODA s.r.o.
 
 
 
 
 
Recommend article Print article Back
 
 

Back


 
Latest ads

Buy | PP regrind
17.01.2018

 
 
 
 

Buy | PC, PMMA, PC/ABS
15.01.2018

 
 

Buy | PC metalized
15.01.2018

 
 

Sale | Regrind PS trays
15.01.2018

 
 

Sale | Regrind PP boxes
15.01.2018

 
 

Sale | Regrind PET trays
15.01.2018

 
 

Sale | Regrind HDPE trays
15.01.2018

 
 
 
Exhibitions
EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE is a new international platform that brings together leading local and international professionals from the recycling sector in the Middle East.

Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japan's Only Exhibition Specialised in Automotive Lightweight Technologies! -The Best Place to Meet Automotive Engineers from All Over the World-

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | International Trade Exhibition for plastics and petrochemicals.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Fair for plastics technology.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Exhibition of machines and technologies for business.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. international Fair of Gastronomy Danubius Gastro.

Gastropack 2018

25.01.2018 | Exhibition of Packing Materials and techniques.

SamuPlast

31.01.2018 | Exhibition of excellence for technology, machinery and plastic materials.