Industry 4.0 survey in SR

 • 09.11.2017
 • Services
Industry 4.0 survey in SR

The Expert Forum, which has been conducting a long-term dialogue with Slovak companies on new technological trends, has conducted a survey on the level of application of the Industry 4.0 concept in Slovak industrial enterprises. The findings have revealed that Slovak companies understand the significance and impact of technological change, and although many have already begun implementation itself, there are still many who do not know how to grasp and start the issue. The survey captured the requirements to be further discussed at a professional level and strengthened advice for both strategic and implementation phases.

Prieskum sa realizoval na prelome augusta a septembra 2017 na vzorke 47 respondentov. Tú tvorili takmer z polovice vrcholoví manažéri významných slovenských priemyselných podnikov. Špecifickosť prieskumu vychádza zo skutočnosti, že ho pripravil tím odborníkov z praxe, ktorí sa dlhodobo zaoberajú problematikou inovácií, technologického vývoja a Industry 4.0. „Úvodný prieskum nám umožnil začať na zaujímavej skupine podnikov sledovať, ako postupuje využitie princípov inteligentného priemyslu v praxi. V rámci platformy Industry4UM ho budeme sledovať dlhodobo a poznatky využijeme pri plánovaní krokov, ktoré umožnia zrýchliť pokrok tohto dôležitého priemyselného fenoménu,“ skonštatoval analytik Revue priemyslu Martin Jesný.

Otázka Industry 4.0 je v slovenských podnikoch skloňovaná už niekoľko rokov. Dnes však môžeme skonštatovať, že z buzzwordu sa dostala do štádia, kedy podniky pristupujú k jej reálnej implementácii. Za dôležitú ju považujú dve tretiny firiem. „Implementácia síce prebieha, ale tempo nie je rovnomerné vo všetkých procesoch a technológiáchZnamená to, že napriek skutočností, že Industry 4.0 sa stáva vo väčšej časti podnikov prioritou, ešte nie je vnímané ako nutnosť a veľká časť firiem sa ešte len začína zamýšľať nad riešeniami,“ informuje Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital.


S implementáciou začalo, alebo v nej naplno funguje relatívne málo firiem  (19%). Naopak, viac ako polovica firiem (53%) ešte nezačala, alebo sa nachádzajú v procese získavania relevantných informácií o tom, kde a ako začať. Tie, ktoré už začali, realizujú zmeny svojpomocne, alebo s poradenstvom externých konzultantov v prípravnej fáze.  Mnohé firmy dnes ešte stále pociťujú tlak trhu a konkurencie ako nie príliš naliehavý a reagujú naň iba menšími optimalizáciami. Čoraz viac podnikov však chápe Industry 4.0 ako potrebu koncepčných a strategických zmien pre zefektívnenie výroby a zvýšenie produktivity. To potvrdzuje aj skutočnosť, že najväčšiu naliehavosť implementácie Industry 4.0 vidia až dve tretiny firiem v zlepšovaní a zefektívňovaní vnútorných procesov.

Reakcie podnikov na zmeny, spojené s Industry 4.0 v minulom období, sa spájali s predstavou vysokých investícií. Potvrdzuje sa, že diskusia a “búranie” mýtov posunula firmy k reálnejším pohľadom. Dnes sú až tri štvrtiny respondentov presvedčených o investičnej zvládnuteľnosti zmien. Posunula sa aj otázka záujmu aplikovať Industry 4.0 z pohľadu stavu vnútornej kultúry, čo vypovedá o tom, že k príprave zmien pristupujú podniky systematickejšie a koncepčnejšie a mení sa aj diskusia o téme vo vnútri firiem. Pozitívne je zistenie, že viac ako polovica firiem konštatuje, že má vytvorené dobré podmienky na vzdelávanie pracovníkov. Na druhej strane však, len 11% firiem má zavedený reálny inovačný systém a iba 15% firiem má vytvorený tím ľudí, ktorí sa venujú implementácii digitalizácie.

Z prieskumu vyplýva tiež fakt, že východiskom pre ďalšie kroky je stratégia, ktorá vygeneruje postupy, procesy a technológie. „Aj keď sa dnes bavíme o prvých krokoch implementácie Industry 4.0 v podnikoch, už teraz je potrebné do globálnych stratégií zakomponovať aj otázku prípravy kvalifikovanej pracovnej sily. Je potrebné zmeniť štruktúru vzdelávania, inak technologický vývoj zastihne firmy nepripravené. Dnes ten tlak nie je až taký výrazný, ale o niekoľko rokov už podniky nebudú mať na výber. Zaváhaním stratia výhodu pripravenosti špecialistov, firemnej kultúry, organizačných modelov a nielen  investície, ale aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily sa bude dramaticky zvyšovať,“ upozorňuje Martin Morháč.

Podrobná analýza výsledkov »

 • autor:
 • SOVA Digital a.s.


You might also be interested

 • The MOL Group launched the Carsharing Service in Budapest

  The MOL Group launched the Carsharing Service in Budapest

  • 29.01.2018 - 01.01.1970 |

  MOL Limo is a carsharing service presented by the MOL Group in Budapest. As part of the 2030 strategy, the MOL Group's goal is to adapt to market dynamics and move from traditional retail fuel sales to offering a wider range of goods and...

 • SOVA Digital prepared the conference TRENDUSTRY 2018

  SOVA Digital prepared the conference TRENDUSTRY 2018

  • 24.01.2018 - 01.01.1970 |

  SOVA Digital has prepared the conference TRENDUSTRY 2018 for a simple and comprehensive connection production to Industry 4.0. The conference will be held in 13.-14. February 2018 at the Partizán Hotel in Táloch. Trendustry is the first conference in the Slovak Republic, which deals with the...

 • PF 2018

  PF 2018

  • 22.12.2017 - 01.01.1970 |

  Merry Christmas and Happy New Year...

 • 3Dwiser strengthens the team of specialists, inviting to the new 3D print showroom in Olomouc

  3Dwiser strengthens the team of specialists, inviting to the new 3D print showroom in Olomouc

  • 28.11.2017 - 01.01.1970 |

  3Dwiser responds to increased demand for modern 3D technology by opening a new Olomouc branch. In the science and technology park UP in the heart of Haná is excellently accessible to professionals from all over Moravia and Silesia. Her new performance will be taken care of - Tomáš Vít, until... • Fakuma Anniversary with Top Marks in All Categories

  Fakuma Anniversary with Top Marks in All Categories

  • 02.11.2017 - 01.01.1970 |

  More exhibitors, more exhibition floor space, more expert visitors – all involved parties were highly satisfied: the autumn industry meet held in Friedrichshafen on Lake Constance where Germany, Austria and Switzerland meet vibrantly continued to ride its wave of success at the 25th Fakuma...

 • Photo gallery of MSV Brno 2017 - more experts at the filled exhibition center

  Photo gallery of MSV Brno 2017 - more experts at the filled exhibition center

  • 19.10.2017 - 01.01.1970 |

  1631 exhibitors from 32 countries and over eighty thousand visitors. This is the balance of the 59th International Engineering Fair, held at the Brno Exhibition Center from 9th to 13th October. The year 2017 confirmed MSV's position as the most important engineering fair in Central Europe, and in a...

 • Report from the 7th Seminar on the Trends in the Plastics Industry

  Report from the 7th Seminar on the Trends in the Plastics Industry

  • 07.10.2017 - 01.01.1970 |

  The seminar was organized by the Slovak Plastic Cluster in cooperation with the Slovak Chamber of Commerce and Industry. It was held at the International Hotel at the end of September in the beautiful scenery of Veľká Lomnica. It was focused on material and technology innovation in the plastics...

 

Article archive