PlasticPortal.eu - daily updated portal for the plastics and rubber

News
S&P upgrades MOL‘s long-term credit rating to BBB- investment grade with stable outlook

24.11.2017 | MOL Plc. has been upgraded to BBB- investment grade long-term credit and issuer rating with stable outlook by Standard and Poor’s (“S&P”).

Plastex company has a new fresh website

22.11.2017 | Plastex provides a comprehensive supply of packaging foils and ensures the whole process from the design of the packaging.

Better production planning to meet the deadlines

20.11.2017 | Are you familiar with this? You stand in the morning before asking questions: What do we have to do today? Will we get it? Do we have all the material? Will we need co-operation? Are we equipped enough machines?

Fast and accurate calculation

15.11.2017 | We often hear similar statements in companies: "We have accurate calculations " and "We calculate quickly and flexibly " - But reality is many times different ...

PlasticPortal.eu Sponsor of Modeling Competition Prize of the Mayor of Nitra 2017

13.11.2017 | Last month, the largest modeling competition in the region, dedicated to plastic and paper modeling, took place in Nitra.

 
Translation dictionary
Portal LAWS AND STANDARDS
Portal LAWS AND STANDARDS
Current in legislation
Content of PAH in articles and toys

03.07.2017 | The ECHA website is a new call for submission of comments and evidence on the PAH content listed in REACH item 50 of Annex XVII on articles and toys.

The new amendment to Regulation No. 10/2011 (PIM regulation) on plastic materials and articles intended to come into contact with food

31.05.2017 | Commission Regulation No. (EU) 2017/752 amends and corrects the PIM regulation on plastic materials and articles intended to come into contact with fo ...

Public consultation on the rules of the producer's liability for damage caused by a defective product

10.04.2017 | The European Commission has launched on its website a public consultation on the rules of the producer's liability for damage caused by a defective pr ...

Medical devices - Quality management systems

07.12.2016 | Standard for Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes, in December 2016.

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Home > Featured Articles > Industry 4.0 survey in SR
Industry 4.0 survey in SR
 
 
Industry 4.0 survey in SR

Industry 4.0 survey in SR

The Expert Forum, which has been conducting a long-term dialogue with Slovak companies on new technological trends, has conducted a survey on the level of application of the Industry 4.0 concept in Slovak industrial enterprises. The findings have revealed that Slovak companies understand the significance and impact of technological change, and although many have already begun implementation itself, there are still many who do not know how to grasp and start the issue. The survey captured the requirements to be further discussed at a professional level and strengthened advice for both strategic and implementation phases.

Prieskum sa realizoval na prelome augusta a septembra 2017 na vzorke 47 respondentov. Tú tvorili takmer z polovice vrcholoví manažéri významných slovenských priemyselných podnikov. Špecifickosť prieskumu vychádza zo skutočnosti, že ho pripravil tím odborníkov z praxe, ktorí sa dlhodobo zaoberajú problematikou inovácií, technologického vývoja a Industry 4.0. „Úvodný prieskum nám umožnil začať na zaujímavej skupine podnikov sledovať, ako postupuje využitie princípov inteligentného priemyslu v praxi. V rámci platformy Industry4UM ho budeme sledovať dlhodobo a poznatky využijeme pri plánovaní krokov, ktoré umožnia zrýchliť pokrok tohto dôležitého priemyselného fenoménu,“ skonštatoval analytik Revue priemyslu Martin Jesný.

Otázka Industry 4.0 je v slovenských podnikoch skloňovaná už niekoľko rokov. Dnes však môžeme skonštatovať, že z buzzwordu sa dostala do štádia, kedy podniky pristupujú k jej reálnej implementácii. Za dôležitú ju považujú dve tretiny firiem. „Implementácia síce prebieha, ale tempo nie je rovnomerné vo všetkých procesoch a technológiáchZnamená to, že napriek skutočností, že Industry 4.0 sa stáva vo väčšej časti podnikov prioritou, ešte nie je vnímané ako nutnosť a veľká časť firiem sa ešte len začína zamýšľať nad riešeniami,“ informuje Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital.


S implementáciou začalo, alebo v nej naplno funguje relatívne málo firiem  (19%). Naopak, viac ako polovica firiem (53%) ešte nezačala, alebo sa nachádzajú v procese získavania relevantných informácií o tom, kde a ako začať. Tie, ktoré už začali, realizujú zmeny svojpomocne, alebo s poradenstvom externých konzultantov v prípravnej fáze.  Mnohé firmy dnes ešte stále pociťujú tlak trhu a konkurencie ako nie príliš naliehavý a reagujú naň iba menšími optimalizáciami. Čoraz viac podnikov však chápe Industry 4.0 ako potrebu koncepčných a strategických zmien pre zefektívnenie výroby a zvýšenie produktivity. To potvrdzuje aj skutočnosť, že najväčšiu naliehavosť implementácie Industry 4.0 vidia až dve tretiny firiem v zlepšovaní a zefektívňovaní vnútorných procesov.

Reakcie podnikov na zmeny, spojené s Industry 4.0 v minulom období, sa spájali s predstavou vysokých investícií. Potvrdzuje sa, že diskusia a “búranie” mýtov posunula firmy k reálnejším pohľadom. Dnes sú až tri štvrtiny respondentov presvedčených o investičnej zvládnuteľnosti zmien. Posunula sa aj otázka záujmu aplikovať Industry 4.0 z pohľadu stavu vnútornej kultúry, čo vypovedá o tom, že k príprave zmien pristupujú podniky systematickejšie a koncepčnejšie a mení sa aj diskusia o téme vo vnútri firiem. Pozitívne je zistenie, že viac ako polovica firiem konštatuje, že má vytvorené dobré podmienky na vzdelávanie pracovníkov. Na druhej strane však, len 11% firiem má zavedený reálny inovačný systém a iba 15% firiem má vytvorený tím ľudí, ktorí sa venujú implementácii digitalizácie.

Z prieskumu vyplýva tiež fakt, že východiskom pre ďalšie kroky je stratégia, ktorá vygeneruje postupy, procesy a technológie. „Aj keď sa dnes bavíme o prvých krokoch implementácie Industry 4.0 v podnikoch, už teraz je potrebné do globálnych stratégií zakomponovať aj otázku prípravy kvalifikovanej pracovnej sily. Je potrebné zmeniť štruktúru vzdelávania, inak technologický vývoj zastihne firmy nepripravené. Dnes ten tlak nie je až taký výrazný, ale o niekoľko rokov už podniky nebudú mať na výber. Zaváhaním stratia výhodu pripravenosti špecialistov, firemnej kultúry, organizačných modelov a nielen  investície, ale aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily sa bude dramaticky zvyšovať,“ upozorňuje Martin Morháč.

Podrobná analýza výsledkov »

9.11.2017
autor: SOVA Digital a.s.
 
 
 
 
 
Recommend article Print article Back
 
 

Back


 
Latest ads

Buy | Regrind ABS and PS wihte
22.11.2017

 
 
 
 

Sale | PPC regranulate
20.11.2017

 
 

Buy | Regrind ABS natur
20.11.2017

 
 
 

Sale | ABS black regrind
17.11.2017

 
 

Sale | ABS grey regrind
17.11.2017

 
 

Sale | GRIVORY regrind grey
17.11.2017

 
 
 
Exhibitions
DMP 2017

28.11.2017 | 18th China International Mould, Metalworking, Plastics, Packaging & Rubber Exhibition.

Plast Eurasia 2017

06.12.2017 | 27. international Istanbul plastics industry fair

FESPA Eurasia 2017

07.12.2017 | FESPA Eurasia is the leading event in the Eurasian region, covering screen and digital wide format, textile printing, garment decoration and signage.

Arabiamold

11.12.2017 | Arabiamold is the only event of its kind in Middle East catering to Mould, Die & Tool industry.

PLASTIVISION ARABIA

11.12.2017 | Plastivision Arabia plastics trade fair for plastics, printing and packaging.

Erbil 5P

14.12.2017 | Platform serving plastics, petrochemicals, printing, packaging and paper eager markets of Iraq and its emerging neighboring states all-at-a -time.

Plastics Vietnam 2018

10.01.2018 | International plastic exhibition.

EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE is a new international platform that brings together leading local and international professionals from the recycling sector in the Middle East.