• Home
 • Features
 • Hydraflex Beladice supports plastic injection technologies

Hydraflex Beladice supports plastic injection technologies

 • 31.01.2018
 • Machinery & Equipment
Hydraflex Beladice supports plastic injection technologies

Hydraflex Beladice is a trading and manufacturing company specializing in the production and supply of hydraulic hoses with terminals for all branches of industry, supply of hydraulic screws, hydraulic ball valves, quick couplings, measuring equipment, pipe holders and other engineering elements.

Významnou činnosťou spoločnosti je podpora technológie vstrekovania plastov, kde dodáva komponenty potrebné pre tento priemysel.

Predohrev vstrekovacích foriem

Účelom predohrevu je dosiahnuť pracovnú teplotu vstrekovacej formy hneď na jej rozbehu a tak minimalizovať počet nepodarkov na začiatku výroby. Predohrievanie vstrekovacej formy priamo na lise zvyšuje prestojové hodiny vo výrobe.

Z tohto dôvodu sa zavádza externý predohrev vstrekovacej formy a konečné dohrievanie na vstrekovacom lise. Týmto spôsobom sa prestojová strata eliminuje len na dohrev vstrekovacej formy na lise.

Na obrázkoch nižšie môžete vidieť externé predohrievacie zariadenie, kde temperačné zariadenia sú cez multispojky prepojené so vstrekovacou formou počas predohrevu. Týmto spôsobom sú dosahované značné úspory na prestojových hodinách.

 

Hydraflex Beladice 
   Obr. 1: Externé predohrievacie zariadenie 

 

Hydraflex Beladice 
   Obr. 2: Externé predohrievacie zariadenie 

Príklad ekonomického prínosu tohto riešenia je uvedený v tabuľke, kde môžete porovnať prestojové náklady pri celom predohreve na lise (6hod) oproti externému predohrevu (4hod) a dohriatie na lise (2hod).

 

 Hydraflex Beladice 
    Tab. 1: Predohrev vstrekovacích foriem 


Skrátenie času výmeny vstrekovacej formy

Čas výmeny vstrekovacej formy je prestoj vo výrobe. Preto je dôležité vymeniť vstrekovacie formy v čo najkratšom čase. Mnoho činností ovplyvňuje čas výmeny formy. Rýchle odpojenie a zapojenie chladiaceho systému formy je tiež dôležité.

Na obrázku 3. môžete vidieť množstvo bodov na pripojenie chladiacich okruhov, ktoré je potrebné pri výmene prepojiť samostatnými rýchlospojkami. Prepojovanie počas výmeny vyžaduje množstvo času, zároveň vzniká riziko nesprávneho prepojenia okruhov, ktoré priamo vplýva na kvalitu výrobku.                

Prepojenie chladiacich okruhov multispojkami na výmenu vstrekovacej formy urýchľuje a minimalizuje možnosť chybného zapojenia, ktoré sa v praxi ťažko odhaľuje, viď obr. 4.   

 

Hydraflex Beladice 
   Obr. 3: Body na pripojenie chladiacich okruhov 

 

Hydraflex Beladice 
  Obr. 4: Prepojenie chladiacich okruhov multispojkami
 

 

Príklad ekonomického prínosu tohto riešenia je opäť uvedený v tabulke, kde môžete porovnať prestojové náklady pri použití jednotlivých rýchlospojok oproti zapojeniu s multispojkami.

 

Hydraflex Beladice  
   Tab. 2: Skrátenie času výmeny vstrekovacej formy 

 

Skrátenie pracovného cyklu vstrekovacej formy

Čas pracovného cyklu vstrekovacej formy tiež výrazne ovplyvňuje produktivitu výroby. Aby roztavený plast vychladol na teplotu vhodnú pre vyhodenie výlisku z formy je potrebný určitý čas. Vhodné usporiadanie chladiacich okruhov môže v rozhodujúcej miere skrátiť čas vyhodenia výlisku z formy.

Pri zapájaní chladenia formy jednotlivými rýchlospojkami, často býva snaha minimalizovať ich počet. Jednotlivé okruhy sa navzájom prepájajú a tak vzniká jav, že ohriata voda z okruhu vstupuje do ďalšieho okruhu. Výkon chladenia sa zvyšuje prietokom chladiacej vody. Zložitejší výlisok potrebuje niektoré časti chladiť pomalšie a iné rýchlejšie, aby sa dosiahla jeho rozmerová stálosť po vyhodení z formy. Tieto prepojenia okruhov majú v tomto smere obmedzené možnosti.

Zapojenie chladenia multispojkami umožňujú reguláciu prietoku vody samostatne pre každý okruh.

 

Hydraflex Beladice 
   Obr. 5: Zapojenie chladenia multispojkami
 

Príklad ekonomického prínosu tohto riešenia je uvedený v tabuľke, kde môžete porovnať produktivitu výroby pri použití jednotlivých rýchlospojok oproti zapojeniu s multispojkami.

 Hydraflex Beladice 
    Tab. 3: Skrátenie pracovného času vstrekovacej formy 

 

www.hydraflex.sk

 • autor:
 • Hydraflex Slovakia, s.r.o.


You might also be interested

 • Stäubli Robotics kindly announce the launch of the new TS2 SCARA series

  Stäubli Robotics kindly announce the launch of the new TS2 SCARA series

  • 24.05.2018

  With the launch of the new TS2 SCARA series, which is making its world debut at Automatica, Stäubli is entering a new performance class. The completely redesigned four-axis machine with proprietary JCS drive technology facilitates ultra-short cycle...

 • Arburg: Allrounder 1120 H wins iF Design Award 2018

  Arburg: Allrounder 1120 H wins iF Design Award 2018

  • 23.05.2018

  This year, Arburg has won the iF Design Award for its new large machine, the hybrid Allrounder 1120 H, and therefore counts among the prize winners of the internationally recognised and highly renowned design prize. The machine received the prize in the "Product“ discipline within the "Office &...

 • ENGEL is growing - the largest investment program in the company's history

  ENGEL is growing - the largest investment program in the company's history

  • 21.05.2018

  ENGEL is continuing to grow. For the fourth time in sequence, the injection moulding machine builder and system solution provider based in Schwertberg, Austria, was able to increase its annual revenue. At the end of March, the group of companies concluded the financial year of 2017/18 with revenues...

 • ONDRÁŠEK Slovakia s.r.o.: Premiere of printers the Limitag V5 CMYK on the Nitra Agrokomplex

  ONDRÁŠEK Slovakia s.r.o.: Premiere of printers the Limitag V5 CMYK on the Nitra Agrokomplex

  • 18.05.2018

  Claims on quality and print productivity are growing steadily. Together with qualitative requirements, the current trend is to print variable data and customize the packaging to be able to reach the client at a glance. In the field of printing, besides conventional digital technologies, industrial...