• Home
 • Features
 • Hydraflex Beladice supports plastic injection technologies

Hydraflex Beladice supports plastic injection technologies

 • 31.01.2018
 • Machinery & Equipment
Hydraflex Beladice supports plastic injection technologies

Hydraflex Beladice is a trading and manufacturing company specializing in the production and supply of hydraulic hoses with terminals for all branches of industry, supply of hydraulic screws, hydraulic ball valves, quick couplings, measuring equipment, pipe holders and other engineering elements.

Významnou činnosťou spoločnosti je podpora technológie vstrekovania plastov, kde dodáva komponenty potrebné pre tento priemysel.

Predohrev vstrekovacích foriem

Účelom predohrevu je dosiahnuť pracovnú teplotu vstrekovacej formy hneď na jej rozbehu a tak minimalizovať počet nepodarkov na začiatku výroby. Predohrievanie vstrekovacej formy priamo na lise zvyšuje prestojové hodiny vo výrobe.

Z tohto dôvodu sa zavádza externý predohrev vstrekovacej formy a konečné dohrievanie na vstrekovacom lise. Týmto spôsobom sa prestojová strata eliminuje len na dohrev vstrekovacej formy na lise.

Na obrázkoch nižšie môžete vidieť externé predohrievacie zariadenie, kde temperačné zariadenia sú cez multispojky prepojené so vstrekovacou formou počas predohrevu. Týmto spôsobom sú dosahované značné úspory na prestojových hodinách.

 

Hydraflex Beladice 
   Obr. 1: Externé predohrievacie zariadenie 

 

Hydraflex Beladice 
   Obr. 2: Externé predohrievacie zariadenie 

Príklad ekonomického prínosu tohto riešenia je uvedený v tabuľke, kde môžete porovnať prestojové náklady pri celom predohreve na lise (6hod) oproti externému predohrevu (4hod) a dohriatie na lise (2hod).

 

 Hydraflex Beladice 
    Tab. 1: Predohrev vstrekovacích foriem 


Skrátenie času výmeny vstrekovacej formy

Čas výmeny vstrekovacej formy je prestoj vo výrobe. Preto je dôležité vymeniť vstrekovacie formy v čo najkratšom čase. Mnoho činností ovplyvňuje čas výmeny formy. Rýchle odpojenie a zapojenie chladiaceho systému formy je tiež dôležité.

Na obrázku 3. môžete vidieť množstvo bodov na pripojenie chladiacich okruhov, ktoré je potrebné pri výmene prepojiť samostatnými rýchlospojkami. Prepojovanie počas výmeny vyžaduje množstvo času, zároveň vzniká riziko nesprávneho prepojenia okruhov, ktoré priamo vplýva na kvalitu výrobku.                

Prepojenie chladiacich okruhov multispojkami na výmenu vstrekovacej formy urýchľuje a minimalizuje možnosť chybného zapojenia, ktoré sa v praxi ťažko odhaľuje, viď obr. 4.   

 

Hydraflex Beladice 
   Obr. 3: Body na pripojenie chladiacich okruhov 

 

Hydraflex Beladice 
  Obr. 4: Prepojenie chladiacich okruhov multispojkami
 

 

Príklad ekonomického prínosu tohto riešenia je opäť uvedený v tabulke, kde môžete porovnať prestojové náklady pri použití jednotlivých rýchlospojok oproti zapojeniu s multispojkami.

 

Hydraflex Beladice  
   Tab. 2: Skrátenie času výmeny vstrekovacej formy 

 

Skrátenie pracovného cyklu vstrekovacej formy

Čas pracovného cyklu vstrekovacej formy tiež výrazne ovplyvňuje produktivitu výroby. Aby roztavený plast vychladol na teplotu vhodnú pre vyhodenie výlisku z formy je potrebný určitý čas. Vhodné usporiadanie chladiacich okruhov môže v rozhodujúcej miere skrátiť čas vyhodenia výlisku z formy.

Pri zapájaní chladenia formy jednotlivými rýchlospojkami, často býva snaha minimalizovať ich počet. Jednotlivé okruhy sa navzájom prepájajú a tak vzniká jav, že ohriata voda z okruhu vstupuje do ďalšieho okruhu. Výkon chladenia sa zvyšuje prietokom chladiacej vody. Zložitejší výlisok potrebuje niektoré časti chladiť pomalšie a iné rýchlejšie, aby sa dosiahla jeho rozmerová stálosť po vyhodení z formy. Tieto prepojenia okruhov majú v tomto smere obmedzené možnosti.

Zapojenie chladenia multispojkami umožňujú reguláciu prietoku vody samostatne pre každý okruh.

 

Hydraflex Beladice 
   Obr. 5: Zapojenie chladenia multispojkami
 

Príklad ekonomického prínosu tohto riešenia je uvedený v tabuľke, kde môžete porovnať produktivitu výroby pri použití jednotlivých rýchlospojok oproti zapojeniu s multispojkami.

 Hydraflex Beladice 
    Tab. 3: Skrátenie pracovného času vstrekovacej formy 

 

www.hydraflex.sk

 • autor:
 • Hydraflex Slovakia, s.r.o.


You might also be interested

 • Dassault Systemes presents SOLIDWORKS 2018

  Dassault Systemes presents SOLIDWORKS 2018

  • 14.02.2018

  The company Dassault Systemes, 3DEXPERIENCE Company, world leader in 3D design software, 3D digital modeling and product lifecycle management (PLM), presents SOLIDWORKS 2018. Portfolio includes new applications for 3D modeling and engineering. This is a new solution to modeling the production...

 • PPR pipes Georg Fischer: properties, use and variants

  PPR pipes Georg Fischer: properties, use and variants

  • 13.02.2018

  Plastic materials are becoming increasingly prominent in many, completely different areas. Plastics are simply versatile and inexpensive, so there is no wonder. Let's look a little more detailed on one particular type of plastic component. As a good example of the versatile use of modern plastic...

 • Design a wrapping machine with PENTA - servis spol.s r.o.

  Design a wrapping machine with PENTA - servis spol.s r.o.

  • 07.02.2018

  The possibility to assemble a semi-automatic winding machine is offered by PENTA - servis. You have the option of choosing the height of the winding, size platform, you can also use the possibilities of rewinding the winding machine into the...

 • Steve Maguire, Founder and President, Maguire Products, Inc. in the Plastics Hall of Fame

  Steve Maguire, Founder and President, Maguire Products, Inc. in the Plastics Hall of Fame

  • 05.02.2018

  Steve Maguire is a prolific inventor who has transformed plastics raw material handling technology and revolutionized the way processors control the preparation and consumption of molding and extrusion compounds. As a self-reliant entrepreneur, he has drawn on his own early experience as a plastics... • UHAL: Glowforge a laser at a good price?

  UHAL: Glowforge a laser at a good price?

  • 28.12.2017

  In this article we discuss the Glowforge phenomenon in detail. In the past year, the Glowforge project started the startup scene. It has a small sensation and at first glance it looks like Glowforge has invented a revolutionary...

 • MCAE with Desktop Metal brings the 3D metal print to market

  MCAE with Desktop Metal brings the 3D metal print to market

  • 27.12.2017

  Czech company MCAE Systems has signed a partnership agreement with the American company Desktop Metal to represent their products for the Czech and Slovak...

 • Vondra and Vondra construct vibratory drives

  Vondra and Vondra construct vibratory drives

  • 20.12.2017

  Vondra and Vondra are focused on the development and production of mechanical components. Since the initial construction of single-purpose machines, according to customer requirements, it has gradually moved to the construction of vibratory feeders and belt...