PlasticPortal.eu - daily updated portal for the plastics and rubber

News
Possibilities of obtaining a grant in the Slovak Republic

17.01.2018 | Newsletter - January 2018.

COBA received supplier award for the second time

15.01.2018 | COBA was recently invited to a meeting of AGC - AGC Automotive Supplier Day suppliers in Belgium.

NEWMATEC 2018 in just two months in Tale

12.01.2018 | Automotive Industry Association of the Slovak Republic invites you to the 4rd Annual Conference NEWMATEC.

Conference Molds and Plastics 2018

10.01.2018 | Company JAN SVOBODA s.r.o. invites you to the 9 edition of the traditional conference Plastics and Molds 2018 which takes place in a pleasant atmosphere at Maximus Resort (Hrázní 327 / 4a, 635 00 Brno).

Position sensors MTS for industrial use

08.01.2018 | Reliable and intelligent position sensors for industrial use from the company MTS Sensors.

 
Translation dictionary
Portal LAWS AND STANDARDS
Portal LAWS AND STANDARDS
Current in legislation
Harmonized standards in October 2017

18.12.2017 | In the Official Journal of the EU were to October 2017 published the following titles and references of harmonized standards:

Of Act no. 79/2015 Z.z. about waste - an amendment

11.12.2017 | Amendment no. 292/2017 of Act No. 79/2015 Coll. on waste takes effect from 1.1.2018 until 31.12.2022.

Content of PAH in articles and toys

03.07.2017 | The ECHA website is a new call for submission of comments and evidence on the PAH content listed in REACH item 50 of Annex XVII on articles and toys.

The new amendment to Regulation No. 10/2011 (PIM regulation) on plastic materials and articles intended to come into contact with food

31.05.2017 | Commission Regulation No. (EU) 2017/752 amends and corrects the PIM regulation on plastic materials and articles intended to come into contact with fo ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Home > Featured Articles > Fatra is not afraid of working with schools. They work on flooring that prevents the spread of microbes
Fatra is not afraid of working with schools. They work on flooring ...
 
 
Fatra is not afraid of working with schools. They work on flooring that prevents the spread of microbes

Fatra is not afraid of working with schools. They work on flooring that prevents the spread of microbes

How to link a business with schools? Simply - thanks to the Technology Agency of the Czech Republic and its Competence Centers, offered by a system of cooperation between the private and the public sector. Fatra, together with Tomáš Baťa University in Zlín, and its new center of polymer systems and other four companies.

Nový projekt Fatry a Centra polymerních systémů řeší vývoj v oblasti materiálů, návrhu konstrukce výrobků, technologických procesů a povrchových úprav. V letošním roce dostaly přednost hydroizolační fólie, vývoj nového typu podlahoviny, zlepšení vlastností paropropustných fólií pro dětské pleny a vývoj nových typů obalových fólií.

Spolupráce s akademickou půdou firmám může výrazně pomoci. Obě strany se dokáží na řešené situace podívat z jiného úhlu a předcházet tak vzniku možných skutečných problémů ve výrobě, s nimiž by se podnik mohl potýkat. Univerzita disponuje nejen silným transferem znalostí a informací, ale také technickým zázemím, které respektuje aktuální trendy v daném oboru.

Projekty tohoto typu také více propojují sdílení praktických zkušeností a vědeckých poznatků, což vede k oboustrannému vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

 

Fatra a.s.  
   obr. 1: riešiteľ M. Tupý  

Jak naložit s odpadem? To je věčná otázka, kterou řeší výrobci i zákazníci

Jednou z otázek, která trápí veškeré výrobní firmy, je zefektivnění pracovních procesů a minimalizace vzniklých odpadů, včetně jejich dalšího využití. Společnost Fatra v tomto není výjimkou. Hlavním cílem firmy je snížit environmentální dopady na okolí výroby a maximálně využít materiálové zdroje, které jsou mnohdy považovány za dále nevyužitelné.

Jedním z úkolů v oblasti odpadového hospodářství je vyřešení možnosti zpracování odpadní polyesterové cupaniny, která vzniká při výrobě střešní izolace. Ročně je totiž vyprodukováno na 200 tun tohoto odpadu.

Projekt, který se problematikou využití cupaniny zabývá, běží již třetím rokem a dostává se nyní do své finální fáze. Pracuje na něm 12členný tým odborníků pracovníků z Fatry pod vedením Dr. Tupého a Ing. Nováka, doplněný specialisty z Univerzity Tomáše Bati v čele s doc. Měřínskou.

Díky spolupráci Fatry s univerzitou se podařilo najít řešení, jak výše uvedený netradiční odpad upravit a najít cestu, jak jej dále využít. Využití se předpokládá především v rámci vlastní výroby, kde cupanina jako vratný materiál nahradí z části čisté suroviny. S firmou TRYMAT se ale testují i jiné technologie, které odpad mění na zcela nové produkty, s nimiž se brzo setkáme ve stavebnictví.

Příkladem jsou vstřikované kompozitní dlaždice či podložky pro konstrukci izolace plochých střech. Výsledky spolupráce Fatry s univerzitou mají nejen pozitivní dopad na firmu a její podnikání, ale i na blízké okolí v podobě snížení ekologické stopy výroby v daném regionu.

 

 
   obr. 2: Fólie Fatrapol 810, kde je cupanina využita  

Plasty, které vydrží trvale bez mikrobů

Jedním z posledních projektů, na němž za podpory Technologické agentury ČR spolupracuje Fatra s řadou dalších subjektů, je vývoj alternativních, ekologicky šetrných, vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace. Pro snazší zapamatování byl tomuto projektu přidělen název Alterbio. Byl zahájen už v roce 2014. Jeho předmětem je výzkum, vývoj a návrhy komercionalizace inovativních antimikrobiálních systémů pro plasty, nátěrové hmoty, kosmetiku a textil.

Co si pod tím představit?

Třeba podlahu nemocnice, která trvale zabraňuje usazování mikrobů. Nebo obaly potraviny, které díky této úpravě uchovají obsah déle čerstvý. Obojí je právě případ aplikace na produkty společnosti Fatra, kde se projekt zaměřil na výrobní segment podlahovin, hydroizolačních fólií, bopet fólií a speciálních výrobků. Cílem je najít takovou antimikrobiální ochranu, která bude natolik účinná, že poskytne čistotu povrchu výrobku či delší konzervaci potravin.

Způsob použití přípravku však musí být zvolen tak, aby nedocházelo k jeho vymytí a snížení míry ochrany či kontaminaci z okolí. Díky dlouholeté spolupráci s vědeckými pracovníky se v projektu podařilo získat patent a několik užitných vzorů. Společnost Fatra počítá s tím, že produkty s antimikrobiální úpravou začne během následujících let dodávat na trh také koncovým zákazníkům

www.fatra.cz

3.1.2018
autor: Fatra, a.s.
 
 
 
Photo galery
Výroba Bopet Fatra
Fatra podlahoviny
Výroba hydroizolačnej fólie Fatra
Výroba Paropriepustnej fólie Fatra
 
 
Recommend article Print article Back
 
 

Back


 
Latest ads

Buy | PP regrind
17.01.2018

 
 
 
 

Buy | PC, PMMA, PC/ABS
15.01.2018

 
 

Buy | PC metalized
15.01.2018

 
 

Sale | Regrind PS trays
15.01.2018

 
 

Sale | Regrind PP boxes
15.01.2018

 
 

Sale | Regrind PET trays
15.01.2018

 
 

Sale | Regrind HDPE trays
15.01.2018

 
 
 
Exhibitions
EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE is a new international platform that brings together leading local and international professionals from the recycling sector in the Middle East.

Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japan's Only Exhibition Specialised in Automotive Lightweight Technologies! -The Best Place to Meet Automotive Engineers from All Over the World-

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | International Trade Exhibition for plastics and petrochemicals.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Fair for plastics technology.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Exhibition of machines and technologies for business.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. international Fair of Gastronomy Danubius Gastro.

Gastropack 2018

25.01.2018 | Exhibition of Packing Materials and techniques.

SamuPlast

31.01.2018 | Exhibition of excellence for technology, machinery and plastic materials.